Novinky

ZŠ Klíček

Cykloexpedice 2020

Velmi nás těší velký zájem o naši cykloexpedici. Bohužel to zároveň znamená, že se na některé nedostane. K včerejšímu dni máme obsazenu celou kapacitu této expedice. Další přihlášení budou bráni jako náhradníci. Vzhledem ke zkušenosti z předchozích akcí se vždy několik přihlášených odhlásí.

ZŠ Klíček

Informace k obnovení výuky na ZŠ Klíček

Vážení rodiče,
jak jistě víte, vláda přistupuje k uvolňování mimořádných opatření, což se týká také oblasti školství. Dovolte, abych vám touto cestou poděkoval za dosavadní spolupráci v této nelehké době a zároveň sdělil několik důležitých informací, kterak budeme následně postupovat my, ZŠ Klíček.


Od 11.5. 2020 budou moci docházet do školy žáci 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Docházka nebude povinná a bude probíhat ve skupinách max. 15 žáků za dodržení hygienických pravidel, kterými se budeme závazně řídit  (viz. příloha “ ochrana_zdravi_zs). V našem případě se bude jednat o 4 vyučovací hodiny v pondělí a středu vždy od 8:30 do 12:00 (2 hod. Českého jazyka + 2 hod. Matematiky). O náplni hodin budou děti informovat vyučují těchto předmětů tento týden. Jelikož podle platného nařízení MŠMT nelze zařadit žáky docházejících do školní skupiny později než 11.5. 2020, prosím tedy, abyste informovali svého třídního učitele do čtvrtku 7.5. 2020, zda se vaše dítě bude účastnit prezenční výuky ve škole. Toto je nezbytně nutné učinit, abychom mohli podmínky pro prezenční vzdělávání včas a řádně připravit. V případě účasti vašeho dítěte na prezenčním vzdělávání je NUTNÉ ODEVZDAT čestné prohlášení (viz. příloha_čestné_prohlašení).  při prvním příchodu do školy nebo předem zaslat naskenované svému třídnímu učiteli, jinak nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Žáci, kteří se nebudou účastnit prezenčního vzdělávání, budou samozřejmě pokračovat formou domácího vzdělávání jako doposud. V ostatních předmětech bude pokračovat domácí vzdělávání v nezměněné podobě.


Od 25.5. 2020 budou moci docházet do školy žáci 1. stupně (1. – 5. ročník). Docházka nebude povinná a bude probíhat ve skupinách max. 15 žáků za dodržení hygienických pravidel, kterými se budeme závazně řídit (viz. příloha “ ochrana_zdravi_zs). . Jelikož podle platného nařízení MŠMT nelze zařadit žáky docházejících do školní skupiny později než 25.5. 2020, prosím tedy, abyste informovali své třídní učitele do 18.5. 2020, zda se vaše dítě bude účastnit prezenční výuky ve škole. Toto je nezbytně nutné učinit, abychom mohli podmínky pro prezenční vzdělávání včas a řádně připravit, včetně organizace školní družiny. V případě účasti vašeho dítěte na prezenčním vzdělávání je NUTNÉ ODEVZDAT čestné prohlášení (viz. příloha_čestné_prohlašení). při prvním příchodu do školy nebo předem zaslat naskenované svému třídnímu učiteli, jinak nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Žáci, kteří se nebudou účastnit prezenčního vzdělávání, budou samozřejmě pokračovat formou domácího vzdělávání jako doposud.  Výuka bude probíhat každý den od 8:30 do 12:10. Školní družina bude organizována pro jednotlivé skupiny žáků do 16:00. Žáci budou moci chodit na oběd. Nabídka bude omezena na 1 jídlo.


Pro ostatní třídy 2. stupně (6. – 8. třída) stále platí domácí vzdělávání. Od 8. června mohou žáci šestého až 8. ročníku docházet na konzultace. V pondělí se to týká 6.K, v úterý 6.R, ve středu 7.tř. a ve čtvrtek 8. tř. Konzultace začínají v 8.30 a končí ve 13.05.

Co se  týče hodnocení, budeme vycházet z vyhlášky o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020. (viz.příloha Hodnocení žáků). Vezměte prosím v potaz fakt, že všechny tyto informace vycházejí z předpokladu, že se situace bude nadále vyvíjet pozitivním směrem. V případě jakékoliv změny vás budeme bez zbytečného prodlení informovat.
S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví,

ZŠ Klíček

Ukončení přijímání přihlášek do 1. třídy

Vzhledem k omezením v souvislosti s šířením koronaviru a také vzhledem k počtu uchazečů překračujícím možnosti přijetí ke vzdělávání do 1. třídy nemůžeme bohužel přijímat další žádosti ke vzdělávání do 1. třídy pro školní rok 2020/2021. Děkujeme za pochopení.

ZŠ Klíček

Informace k zápisu do 1. třídy

Vzhledem k současným opatřením proti šíření koronaviru čekáme na stanovisko Ministerstva školství ohledně zápisů do 1. tříd ve šk. roce 2020/2021. Prozatím platí oznámený termín zápisu 1. – 2. 4. 2020. O případné změně Vás budeme bezodkladně informovat.

ZŠ Klíček

Žádost o ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy vydá v případě potřeby paní hospodářka po telefonické domluvě.

Archiv novinek
 

O naší škole

O naší škole

Základní škola Klíček je nestátní základní škola, provozovaná od 1. 7. 1998. Škola vznikla z potřeby a zájmu rodičů o efektivní a vstřícný způsob výchovy a vzdělávání dětí. Zřizovatelem je Spolek příznivců netradiční školy.

 
Více o naší škole
 

Fotogalerie

Fotogalerie

U nás v Klíčku se děje spoustu netradičních, podivuhodných a záviděníhodných akcí. Nahlédněte do našeho fotoalba.

 
 
Prohlédnout fota
 

Důležitá data

ZŠ Klíček

Jarní prázdniny 17. – 23. 2.

Letošní jarní prázdniny proběhnou na naší škole od pondělí 17. února do neděle 23. února.

ZŠ Klíček

Den otevřených dveří – 5. 3.

I letos bude možné navštívit školu během běžné výuky a podívat se na běžný školní den. Pro zájemce máme připraven ještě 1 Den otevřených dveří.

čtvrtek 5.3. od 8.30 do 12.10

Samozřejmě můžete po předchozí domluvě navštívit školu i v jiných termínech.

Více podrobností
 

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Základní škola Klíček
Donovalská 1863/44
149 00 Praha 4 - Chodov
IČO: 256 12 778
Číslo konta: 27-4678920247/0100

Přístup na známky
znamky.klicek.cz

Kancelář školy:
Ivana Pažoutová
tel.: 602 483 221
tel / fax: 272 922 133
hospodarka@klicek.cz

Ředitel školy:
Mgr. David Havelka
tel.: 724 862 176
reditel@klicek.cz

Zástupce ředitele školy:
Mgr. Slavomír Vachtl
tel.: 724 862 174
zastupcereditele@klicek.cz

Účetní:
Ing. Jana Volánková
tel.: 777 242 667
ucetni@klicek.cz

 

Sponzoring

Ať už máme na účtu kolik chceme, vždycky k naší úplné spokojenosti ještě asi třetina peněz chybí … děkujeme všem našim minulým, současným i budoucím sponzorům!

Naši sponzoři
 


Klíček Tv

 
Základní školy