Novinky

ZŠ Klíček

Uzavření kanceláře školy

Vážení rodiče, ve dnech 21. a 22. 9. 2016 bude uzavřena kancelář školy z důvodu nepřítomnosti paní hospodářky. Děkujeme za pochopení

ZŠ Klíček

Závěry inspekční činnosti 2016

Na jaře 2016 proběhla na škole inspekce, závěry ze zprávy jsou následující:

Zásadní klady
- Menší třídní kolektivy, individuální přístup a zvýšená péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a účinnost rozvoje talentovaných žáků,
- tvůrčí, netradiční pracovní prostředí školy,
- propracovaný systém školních projektů a doprovodných akcí podporující všestranný rozvoj žáků,
- rodinné klima školy.
Slabé stránky
- Méně důsledná kontrolní činnost vedení školy povinné písemné dokumentace.
Nedostatky, které byly odstraněny v průběhu inspekční činnosti
- V třídních knihách ve školní družině ve školním roce 2015/2016 bylo zjištěno překročení nejvyššího povoleného počtu řádně zapsaných účastníků. Právně stanovený limit 30 žáků zapsaných na jedno oddělení byl ve 2. oddělení a ve spojeném 1. a 3. oddělení překročen. Ředitel v průběhu inspekční činnosti přijal opatření a zřídil další oddělení, do něhož přeřadil část žáků.
- Ve školním řádu byly v průběhu inspekční činnosti odstraněny nedostatky formálního charakteru (chybějící hodnocení na vysvědčení uvolněn, chybějící pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy apod.), které neměly negativní dopad na kvalitu vzdělávání.
- Ve ŠVP školní družiny byly v průběhu inspekční činnosti odstraněny dílčí nedostatky.
Návrhy na zlepšení (udržení) stavu
- Zvýšit účinnost kontrolního systému, aby se předešlo formálním nedostatkům v povinné dokumentaci,
- podporovat vzájemné hodnocení žáků,
- důslednější korekce písemného projevu žáků.
Hodnocení vývoje
- Od posledního inspekčního hodnocení se škola nadále příznivě rozvíjí ve všech sledovaných oblastech a udržuje si velmi dobrou úroveň poskytovaného vzdělávání, zvýšila se kvalifikovanost pedagogického sboru, zlepšilo se materiální vybavení v souladu se zaměřením školy. Zapojováním do projektů škola napomáhá zvyšování všestranného rozvoje osobnosti žáků.

Pro účely zvýšení dotací podle § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací
soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, je
právnická osoba vykonávající činnost školy celkově hodnocena jako nadprůměrná.

ZŠ Klíček

Žádost o IVP

Speciální pedagog prosí rodiče, jejichž děti se vzdělávají podle IVP, aby do školy doručili žádost(popřípadě platné doporučení poradenského zařízení)  pro rok 2016/2017. Formulář v sekci Formuláře. Děkuji:-)

 

Mgr. Petra Marie Nešetřilová 

Speciální pedagog

ZŠ Klíček

Donovalská 1863/44

149 00 Praha 4

ZŠ Klíček

Podzimní expedice – kapacita zaplněna

V termínu od 3. do 7. října proběhne tradiční podzimní expedice. Více se dozvíte zde.

ZŠ Klíček

Třídní setkání

V úterý 13. září od 17.00 se konají třídní setkání rodičů a třídních učitelů.

Archiv novinek
 

O naší škole

O naší škole

Základní škola Klíček je nestátní základní škola, provozovaná od 1. 7. 1998. Škola vznikla z potřeby a zájmu rodičů o efektivní a vstřícný způsob výchovy a vzdělávání dětí. Zřizovatelem je Sdružení příznivců netradiční školy.

 
Více o naší škole
 

Fotogalerie

Fotogalerie

U nás v Klíčku se děje spoustu netradičních, podivuhodných a záviděníhodných akcí. Nahlédněte do našeho fotoalba.

 
 
Prohlédnout fota
 

Důležitá data

ZŠ Klíček

Podzimní expedice – kapacita zaplněna

V termínu od 3. do 7. října proběhne tradiční podzimní expedice. Více se dozvíte zde.

ZŠ Klíček

Třídní setkání

V úterý 13. září od 17.00 se konají třídní setkání rodičů a třídních učitelů.

Více podrobností
 


Kontaktní informace

Kontaktní informace

Základní škola Klíček
Donovalská 1863/44
149 00 Praha 4 - Chodov
IČO: 256 12 778
Číslo konta: 27-4678920247/0100

Přístup na známky
znamky.klicek.cz

Kancelář školy:
Ivana Pažoutová
tel.: 602 483 221
tel / fax: 272 922 133

Úřední hodiny pro rodiče

Po, St - 8:00 - 8:30
             12:10 - 16:00
Út, Čt, Pá - 8:00 - 8:30
                12:10 - 13:30
hospodarka@klicek.cz

Ředitel školy:
Mgr. David Havelka
tel.: 272 932 631, 724 862 176
reditel@klicek.cz

Zástupce ředitele školy:
Mgr. Slavomír Vachtl
tel.: 724 862 174
zastupcereditele@klicek.cz

Účetní:
Kateřina Cónová
tel.: 602 850 398
ucetni@klicek.cz

 

Sponzoring

Ať už máme na účtu kolik chceme, vždycky k naší úplné spokojenosti ještě asi třetina peněz chybí … děkujeme všem našim minulým, současným i budoucím sponzorům!

Naši sponzoři
 


Klíček Tv

 
Základní školy