kategorie: 6

Provoz školy během zimní expedice (cat.6)

Pražská zimní expedice bude zaměřena na problematiku rizikového chování na internetu. V průběhu týdne se budou žáci seznamovat s jednotlivými druhy rizik, která je na internetu mohou potkat. Zaměříme se na problematiku sociálních sítí, kyberšikanu, kybergrooming a důvěryhodnost informací na internetu. Žáci budou formou skupinové práce vytvářet informační materiály o probíraných pojmech, vyzkouší si zpracovat jednoduchou anketu o užívání sociálních sítí mezi svými spolužáky a budou pro ostatní dramatizovat modelové situace k tématu. Ve čtvrtek 31.1. si po ukončení práce na projektu rozdáme poslední vyučovací hodinu vysvědčení.

Výuka v době zimní expedice (28.-31.1.) bude probíhat od 8:30 do 13:05. Provoz školní družiny se nemění.

V pondělí 28.1. se sejdeme v 8:30 ve školní družině, kde zahájíme vyučování.

Kontaktní osoba: Kristýna Uhříková, tel.777 794 364Klíček Tv

 
Základní školy