Kroužky

Nabídka otevřených kroužků  pro 1. pololetí školního roku 2021/2022

  Kurzovné kroužků je nutné zaplatit do 24.9.2021.  V případě, že dítě nebude pokračovat ve druhém pololetí, je nutné podat písemnou ODHLÁŠKU hospodářce školy do 31.1.2022 Pokud se žák přihlásí během školního roku, je vypočítána alikvotní částka a kursovné je splatné do 14 dnů od přihlášení. Pokud se žák odhlásí z kroužku během pololetí a nezvolí jiný kroužek z nabídky, kursovné se nevrací. Dítě může v průběhu pololetí přestoupit z kroužku do jiného dle vlastního výběru pouze po dohodě s lektorem! Přihlášku na kroužky předají žákům třídní učitelé nebo si ji můžete vyzvednout u hospodářky školy či stáhnout zde Nabídku kroužků získají žáci od třídních učitelů nebo si ji můžete stáhnout zde

Kurz inline bruslení pro děti 2021-2022

Lektor: externí, registrace na jsmeinline.cz
Kdy: středa 15:30 -16:30, 1120,- Kč/7 lekcí - neplatit škole
Věk: 1.-5.třída (START: 22. 9. 2021)

 Keramika 2021-2022

Kroužek pro tvořivé hlavy a šikovné ruce. Naučíme se pracovat s hrnčířským kruhem a budeme tvořit z hlíny podle modelu i fantazie. Fotky z kroužku naleznete zde
Lektor: Barbora Dančová
Kdy: úterý a středa 14.00 -16.00, 1500,-Kč/pol.
Věk: 1.- 9.třída, 1. lekce 14. 9.

Klavír 2021-2022

Budeme pokračovat ve hře na klavír z minulého roku.
Lektor: Olga Gerasimova
Kdy: po dohodě s lektorou, 250,-Kč/45 min. lekce, 300,-Kč/60 min. akce
Věk: 1.-9.třída

Otevřený keramický klub 2021-2022

Zveme Vás na kurzy keramiky, které jsou určeny nejen dětem, ale i dospělým, nebo rodičům s menšími dětmi. Přijďte si zarelaxovat s hlínou při výrobě dekorací a dárečků, nebo zkusit točení na kruhu. Těšíme se na Vás v ZŠ Klíček, cena 100,- za hodinu nebo 1500,-/pololetí
Lektor: Barbora Dančová
Kdy:  úterý 16.00-18.00, 1500,-Kč/pol. či 100,-/1 hod
Věk: děti i dospělí, 1. lekce 14. 9.

Turistický kroužek 2021 – 2022

Tento kroužek je určen všem, kteří chtějí lépe poznat Prahu a její širší okolí  a nejsou líní ujít pěšky někdy i slušnou porci kilometrů. Těšíme se na naše dlouholeté členy i na úplné nováčky. V ceně kroužku nejsou započteny výlohy spojené s výlety. Termíny výletů v 1. pololetí (pátky) budou upřesněny.
Lektoři: Slávek Vachtl a David Havelka
Kdy: Kroužek se bude konat 1x měsíčně, a to vždy v pátek. Poslední výprava bývá i s přespáním ve stanech., 1000,-Kč/pol
Věk: 2. - 9. tř., po domluvě s rodiči i 1. třída, 1. výprava 17. 9.

Jóga v Klíčku 2021 - 2022

Na lekcích se můžete těšit na protažení a zpevnění těla, uvědomění si pohybu, zbystření mysli a v neposlední řadě na relaxaci těla i mysli. V lekcích si jednotlivá témata představíme formou hry a vzájemné spolupráce. Věnovat se budeme také dýchání a jeho přínosu. Povídat si budeme nejen o józe a její historii, ale i o tom, co nám přináší do běžného života.
Co budete potřebovat:
pohodlné oblečení (cvičí se na boso) a podložku na jógu (neklouzavou).
O lektorce:
Email, na který mohou rodiče děti přihlašovat: petra@yogapoint.cz. Otevřená úvodní lekce proběhne 13.9.
Rodiče budou moc zaplatit převodem na účet (zájemcům pošlu údaje).
Lektor: Petra Šlechtická, přihlášení a další info na petra@yogapoint.cz
Kdy: pondělí 14.00-15.00, 1500,-Kč/pol - 15 lekcí
Věk: 1. - 4.třída, 1. lekce 13. 9.

Jóga pro slečny 2021 - 2022

Společná lekce jógy pro slečny je zaměřená na podpoření fyzické kondice/pohybu a je zejména cestou k vnitřnímu klidu a pohodě. Těšit se můžete na uvolnění od napětí, protažení a připomenutí si sebe.
Co budete potřebovat:
pohodlné oblečení (cvičí se na boso) a podložku na jógu (neklouzavou).
O lektorce : www.umeniodpocinku.cz
Email, na který mohou rodiče děti přihlašovat: petra@yogapoint.cz. Otevřená úvodní lekce proběhne 22. 9.
Rodiče budou moc zaplatit převodem na účet (zájemcům pošlu údaje).
Lektor: Petra Šlechtická, přihlášení a další info na petra@yogapoint.cz
Kdy: středa 14.30-15.30, 1500,-Kč/pol - 15 lekcí
Věk: 5. - 7.třída, 1. lekce 22. 9.

Šachový kroužek 2021-2022

Platební údaje obdrží děti na úvodní hodině.
Lektor: Šachová škola Vávra, www.sachovykrouzek.cz
Kdy:  pondělí 14.00 - 14.45, 1500 - 2100,-Kč/pol
Věk: 1.-5.třída, 1. lekce 5. 10.

Příprava na JPZ 2021-2022 - matematika

Hodina věnovaná přípravě na JPZ od společnosti Cermat
Lektor: Jolana Nováková
Kdy: po domluvě 1000,-Kč/pol
Věk: 9. třída

Příprava na JPZ 2021 - 2022 - český jazyk

Hodina věnovaná přípravě na JPZ od společnosti Cermat
Lektor: Slavomír Vachtl
Kdy:  po domluvě, 1000,-Kč/pol
Věk: 9. třídaKlíček Tv

 
Základní školy