Volba povolání

Užitečné odkazy pro výběr střední školy a budoucího povolání nalezneta zde:
  • Informace k přijímání na střední školy v roce 2014/2015 -
 • Více informací zde
 • Vstup na trh práce - charakteristiky zájmový oblastí povolání.
 • Průvodce světem povolání - nabízí řadu způsobů, jak si vybrat nejvhodnější povolání podle zájmů, dovedností a řady dalších kritérií.
 • Infoabsolvent - informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce. Doporučuji video ukázky reálných pracovních prostředí, které vám mohou volbu studia usnadnit.
 • Atlas školství - přehledy, studijní nabídky středních škol.
 • SeznamŠkol.eu - největší databáze všech škol v ČR.
 • Informační a poradenská střediska při úřadech práce - IPS poskytuje aktuální informace o síti středních a vysokých škol, studijních a učebních oborů v regionu a v celé ČR, podmínkách a průběhu přijímacího řízení, nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání, možnostech uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi, o situaci na trhu práce v regionu a v celé ČR.
 • Informační centrum pro mládež - COMDI = computerová (počítačová) diagnostika - program zabývající se profesní diagnostikou žáků 8. a 9. ročníků základních škol.
 • Integrovaný systém typových pozic - KTP - kartotéka typových pozic nabízí náhled na profesi skrze pracovní činnosti charakter práce, pracovní podmínky, osobnostní a kvalifikační požadavky.
 • SCIO - z porovnávacích testů Scio se můžete dozvědět, jestli by vás v danou chvíli přijali na střední školu, případně v čem za vašimi vrstevníky zatím ztrácíte.
 


Klíček Tv

 
Základní školy