Harmonogram 2020-2021

 
Termín Název akce
1. 9. Zahájení školního roku – výuka 8:30 - 10:00
2.9. Třídní ladění - výuka do 12:10
7. – 11. 9. Cykloexpedice - Nová Huť na Šumavě
14. 9. Zahájení kroužků
15. 9. 17:00 - třídní setkání rodičů s učiteli
25. 9. Volby do školního parlamentu
září Školní kolo recitační soutěže
29. a 30. 10. Podzimní prázdniny
5. 11. Den otevřených dveří
10. 11. 15:00 – pedagogická rada
18. - 20. 11. Konzultace (14:30 – 18:00)
3. 12. Den otevřených dveří
4. 12. Hrátky s čerty
17. 12. Adventní dílny - výuka do 12:10
17. 12. Vánoční jarmark
17. 12. Vánoční slavnost - 17:00
18. 12. Třídní Vánoce – výuka do 12:10
21.- 22. 12. Volné dny
23.12 – 3.1. Vánoční prázdniny
7. 1. Den otevřených dveří
12. 1. 15:00 – Pedagogická rada
25.-30.1. Zimní expedice – lyžařský výcvik, Benecko
28. 1. Vysvědčení za 1. pololetí – vydáno poslední vyučovací hodinu
29. 1. Pololetní prázdniny
4.2. Den otevřených dveří
22. 2. - 28. 2. Jarní prázdniny
4. 3. Den otevřených dveří
březen Recitační soutěž - školní kolo
30. 3. Velikonoční dílny
30. 3.  Velikonoční slavnost s jarmarkem - 16:30, vyhlášení Zajíce pohodáře
1.- 2. 4. Velikonoční prázdniny
6. – 7. 4. Zápis do 1. třídy – individuálně na základě písemné pozvánky
6. 4. Pedagogická rada - 15:00
13. - 15. 4.  Konzultace (14:30 – 18:00)
duben - květen Švédsko - 6. třída
květen  Škola před školou
25. 5. 17:00 –  online třídní setkání rodičů s učiteli
1. 6. Den dětí
15. 6. 15:00 – pedagogická rada
16. 6.  Prezentace ročníkových prací žáků 5.  třídy
29. 6. Prezentace absolventských prací žáků 9. třídy
18. 6. Ukončení kroužků
21.-25. 6.  Jarní výlety
29. 6. Loučení s deváťáky
30. 6. Vysvědčení za 2. pololetí – výuka do 9:30


Klíček Tv

 
Základní školy