Harmonogram 2016-2017

Termín Název akce
1.-2.9. Ředitelská volna
5. 9. Zahájení školního roku – výuka 8:30 - 10:00
6. - 7. 9. Třídní ladění - výuka do 12:10
13. 9. 17:00 - třídní setkání rodičů s učiteli
3. – 7. 10. Podzimní expedice
3. 10. Zahájení kroužků
13. 10. Den otevřených dveří
11. 10. Podzimní slavnost
26. a 27. 10. Podzimní prázdniny
3. 11. Den otevřených dveří
15. 11. 14:15 – pedagogická rada
18. 11. Ředitelské volno
22. - 24. 11. Konzultace (14:30 – 18:00)
1. 12. Den otevřených dveří
5. 12. Hrátky s čerty
19. 12. Adventní dílny
19. -21. 12. Vánoční jarmark
21. 12. Rozsvícení vánočního stromečku
22. 12. Třídní Vánoce – výuka do 12:10
23.12 – 2.1. Vánoční prázdniny
8.-13.1. Zimní expedice – lyžařský výcvik
5. 1. Den otevřených dveří
17. 1. 14:15 – Pedagogická rada
31. 1. Vysvědčení za 1. pololetí – vydáno poslední vyučovací hodinu
3. 2. Pololetní prázdniny
9. 2. Den otevřených dveří
9. 3. Den otevřených dveří
13. 3. - 19. 3. Jarní prázdniny
3. – 5. 4. Zápis do 1. třídy – individuálně na základě písemné pozvánky
11. 4. Velikonoční dílny
11. 4. Velikonoční slavnost s jarmarkem, vyhlášení Zajíce pohodáře
13. a 14. 4. Velikonoční prázdniny
18. 4. Pedagogická rada
25. - 27. 4. Konzultace (14:30 – 18:00)
květen Škola před školou
24. - 25. 5. Poznáváme česká města - Plzeň
30. 5. 17:00 – třídní setkání rodičů s učiteli
1. 6. Barevný den dětí
13. 6. 14:15 – pedagogická rada
14. 6. Prezentace tematických prací žáků V. třídy
15. 6. Prezentace absolventských prací žáků IX. třídy
16. 6. Ukončení kroužků
19. – 23. 6. Jarní výlety
28. 6. Loučení se školou
30. 6. Vysvědčení za 2. pololetí – výuka do 9:15
 


Klíček Tv

 
Základní školy