Harmonogram 2021-2022

 
Termín Název akce
1. 9. Zahájení školního roku – výuka 8:30 - 10:00
2. - 3. 9. Třídní ladění - výuka dle rozpisu
6. – 10. 9. Cykloexpedice a škola v přírodě - RZ Radost - Sedlice
13. 9. Zahájení kroužků
14. 9. 17:00 - třídní setkání rodičů s učiteli
27. 9. Ředitelské volno
říjen Volby do školního parlamentu
27. a 29. 10. Podzimní prázdniny
4. 11. Den otevřených dveří
8. 11. 15:00 – pedagogická rada
9. - 11. 11. Konzultace (14:30 – 18:00)
2. 12. Den otevřených dveří
3. 12. Hrátky s čerty
21. 12. Adventní dílny - výuka do 12:10
21. 12. Vánoční jarmark
21. 12. Vánoční slavnost - 17:00
22. 12. Třídní Vánoce – výuka do 12:10
23.12 – 2.1. Vánoční prázdniny
6. 1. Den otevřených dveří
11. 1. 14:30 – Pedagogická rada
24.-29.1. Zimní expedice – lyžařský výcvik, Benecko - zrušeno
31. 1. Vysvědčení za 1. pololetí – vydáno poslední vyučovací hodinu
3. 2. Den otevřených dveří
4. 2. Pololetní prázdniny
3. 3. Den otevřených dveří
7. - 13. 3. Jarní prázdniny
4. - 5. 4. Zápisy do 1. třídy
11. 4. Velikonoční dílny - výuka do 12:10
11. - 13. 4.  Velikonoční jarmark
 - výtěžek bude použit na pomoc Ukrajině
12. 4. 14:30 – Pedagogická rada
14.- 15. 4.  Velikonoční prázdniny
19. – 21. 4.   Konzultace (14:30 – 18:00)
květen  Škola před školou
23. - 24. 5. třídní setkání rodičů s učiteli
31. 5. Klíček fest, vyhlášení Zajíce pohodáře
14. 6.  14:30 – Pedagogická rada
15. 6. Prezentace ročníkových prací žáků 5. třídy
17. 6.  Ukončení kroužků
20. - 24. 6. Jarní třídní výlety
28. 6. Prezentace absolventských prací žáků 9. třídy
30. 6. Vysvědčení za 2. pololetí – výuka do 9:30


Klíček Tv

 
Základní školy