Kroužky

Nabídka kroužků pro školní rok 2011/2012

Kompletní nabídka kroužků bude zveřejněna v průběhu prvního týdne školy.

Kroužky budou zahájeny v pondělí 03. 10. 2011 a ukončeny v pátek 1. 6. 2012.

Cena každého kroužku je 750,-Kč za pololetí. Výjimkou je kroužek 3D grafiky, který je zpoplatněn částkou 1500,-Kč za pololetí. V případě, že dítě nebude pokračovat ve druhém pololetí, je nutné podat písemnou ODHLÁŠKU hospodářce školy do 31. 1. 2012.

Pokud se žák přihlásí během školního roku, je vypočítána alikvotní částka a kursovné je splatné do 14 dnů od přihlášení. Pokud se žák odhlásí z kroužku během pololetí a nezvolí jiný kroužek z nabídky, kursovné se nevrací. Dítě může v průběhu pololetí přestoupit z kroužku do jiného dle vlastního výběru pouze po dohodě s lektorem!

Přihlášku na kroužky lze vyzvednout v kanceláři hospodářky školy nebo stáhnout zde.

Angličtina pro malé 2012-2013

Baví tě angličtina? Pojď ji poznat blíž pomocí her, písniček a pohádek.

Lektor: Irena Streckerová
Kdy: úterý 13.00-14.00
Věk: 1.-2.třída
 
 

Čeština pro pokročilé 2012-2013

Kroužek bude sloužit k rozšíření obzorů v mateřském jazyce. Můžeme se vracet k tomu, co se v běžných hodinách nestíhá.

Lektor: Slávek Vachtl
Kdy: čtvrtek 14.00-15.00
Věk: 6.-9.třída
 
 

Cyklokroužek 2012-2013

S těmi, co rádi jezdí na kole, se i letos vydáme objevovat blízké i vzdálenější okolí Prahy 11. Cyklokroužek je určen všem žákům, kteří si troufnou na uvedené porce kilometrů (25 – 40 km). Před každým výletem žáci dostanou podrobnější informace o časech a místě odjezdu i příjezdu a samozřejmě o cíli konkrétní etapy. Pokud počasí dovolí, čekají nás 3 podzimní a 3 jarní výlety a třeba i vícedenní výprava na závěr školního roku.

Bližší představu o fungování kroužku můžete získat i pokud navštívíte naše internetové stránky – reichmann.wz.cz/cyklo.

Cena za I. pololetí: odpovídá 18-ti hodinám

V ceně kroužku nejsou výlohy spojené s výlety.

Lektor: David Reichmann
Kdy: Pátek 28.9. 2012
Sobota 13.10. 2012
Sobota 20.10. 2012
Termíny jarních výletů budou upřesněny na konci března.
Věk: Určeno žákům 2. stupně. U žáků 1. stupně doporučujeme zkonzultovat s lektorem kroužku.
 
 

Fotografický kroužek 2012-2013

Naučíme se základy fotografování(kompozice, barevná a čb fotografie, expozice…), její zpracování v grafických programech

Lektor: Stanislav Brna
Kdy: čtvrtek 15.00 - 17.00 (1x za 2 týdny)
Věk: 1.-9.třída
 
 

Hra na nástroje 2012-2013

Rád posloucháš písničky? Na mém kroužku si je můžeš i sám zahrát na klavír a na flétnu.

Lektor: Renáta Rašíková
Kdy: pondělí 14.00-15.00
Věk: 1. - 5.třída
 
 

Hrátky s úkoly 2012-2013

Pojď si procvičit znalosti jazyků, matematiky. Pojď s námi strávit svůj volný čas.

Lektor: Irena Streckerová
Kdy: pondělí 15.00-16.00
Věk: 1.-5.třída
 
 

Hudebně-dramatický kroužek 2012-2013

Lektor: Iva Venclová
Kdy: čtvrtek 14.00-15.00
Věk: 2.-4. třída
 
 

Keramika 2012-2013

Kroužek pro tvořivé hlavy a šikovné ruce. Naučíme se pracovat s hrnčířským kruhem a budeme tvořit z hlíny podle modelu i fantazie.

Lektor: Zuzana Macháčková
Kdy: úterý 14.00-17.00
Věk: 1.- 9.třída
 
 

Klavír 2012-2013

Budeme pokračovat ve hře na klavír z minulého roku.

Lektor: Olga Gerasimova
Kdy: po dohodě s lektorou
Věk: 1.-9.třída
 
 

Modern dance class for children 2012-2013

Baví tě pohyb, moderní hudba a angličtina? Potom přijď mezi nás.
Wide variety of fun activities, exercises and games using music that all children love.
Each lesson has a similar structure:
• warm up which consists of stretching and strengthening exercises, some easy yoga positions, body part isolations etc.
• combinations across the floor to familiarise children with a wide range of dance movement (steps, turns, jumps etc.) , to learn to “chain” these movements together, to dance
• learning and dancing a choreography
• joyful dance games
• final cool down

Lektor: Daniela Privarová
Kdy: pondělí 13.30-14.30
Věk: 1. - 5. třída
 
 

Otevřený keramický klub 2012-2013

Kroužek pro tvořivé hlavy a šikovné ruce všech věkových kategorií. Naučíme se pracovat s hrnčířským kruhem a budeme tvořit z hlíny podle modelu i fantazie.
Točení na kruhu od 16:00 – 17:00.

Lektor: Zuzana Macháčková
Kdy: středa 14.00-17.00
Věk: děti i dospělí
 
 

Pěvecký kroužek 2012-2013

Baví tě zpívat? Tak pojď zpívat s námi.

Lektor: Renáta Rašíková
Kdy: středa 14.00-15.00
Věk: 1.-5.třída
 
 

Šikovný školák 2012-2013

Kroužek je zaměřen na procvičování různých oblastí, které jsou důležité pro školní výkonnost dětí (promítají se např. do čtení, psaní, počítání…). Všechny dílčí dovednosti se prolínají do výuky, ale i do běžného života.
Na kroužku budeme cvičit: grafomotoriku, smyslové vnímání, paměť, pozornost, soustředění, řečové
dovednosti, vyjadřovací schopnosti, matematické dovednosti, sociální dovednosti
Budeme také používat hru jako přirozený prostředek k procvičování těchto dovedností, stejně tak budeme pracovat i u stolu a cvičit soustředění

Lektor: Eva Budišová
Kdy: středa 14.00-15.00
Věk: 1.-2.třída( 3.tř. vzhledem k obsazenosti )
 
 

Společenské hry 2012-2013

Pokud ti baví  Monopoly, Dostihy a sázky, Aktivity a podobné hry, přihlaš se.

Lektor: Marek Janovský
Kdy: čvrtek 14.30-15.30
Věk: 1.-9.třída
 
 

Sportovní kroužek 2012-2013

Pro ty, kterým nestačí 2 hodiny tělesné výchovy týdně.

Lektor: Marek Janovský
Kdy: čtvrtek 15.30-17.00
Věk: 4.-9.třída
 
 

Turisticko – historický kroužek 2012 – 2013

Tento kroužek je určen všem, kteří chtějí lépe poznat Prahu a její širší okolí, zajímají se o historii a nejsou líní ujít pěšky někdy i slušnou porci kilometrů. Součástí je i možnost hledání pokladů s pomocí GPS navigace.

V ceně kroužku nejsou započteny výlohy spojené  s výlety.

Termíny výletů v 1. pololetí (pátky) budou upřesněny.

Lektor: Slávek Vachtl a David Havelka
Kdy: Kroužek se bude konat zpravidla 1x měsíčně. Buď v pátek, nebo po domluvě o víkendu.
Věk: 4. - 9. tř.
 
 

Tvořeníčko 2012-2013

Pro ty, kteří chtějí DOBROVOLNĚ pronikat do tajů různých výtvarných technik nebo jen tak tvořit pro radost.

Lektor: Iva Hermannová
Kdy: čtvrtek 15.00-16.00
Věk: 1.-5.třída
 
 

Vaření 2012-2013

Kroužek vaření pokračuje i letos. Pokud se naplní kapacita jen pro jednu skupinu, otevřela bych rukodílnu pro 4.-9.třídu, která by se střídala s vařením.

Lektor: Alena Táborská
Kdy: středa 14.00-16.00 (vždy 1x za 14 dní)
Věk: 1. - 5.třída (po dohodě i 2.stupeň)
 
 

ZOO kroužek 2012-2013

Naučíme se poznávat divoká zvířata v naší přírodě, včetně jejich způsobu života. Po domluvě s pražskou zoo budeme účastni krmení exotických zvířat.

Lektor: Stano Brna
Kdy: čtvrtek 15.00-17.00 (1x za 14 dní)
Věk: 1.-9.třída
 
 Klíček Tv

 
Základní školy