Pedagogický sbor

Charakteristika pedagogického sboru

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou ztotožněni s filozofií školy a uplatňují takové výukové strategie a výchovné postupy, které jí odpovídají.

Chceme být stabilizovaným, kvalifikovaným, pedagogickým sborem, s vyváženým poměrem žen a mužů. Ze strany vedení je uplatňován harmonický způsob myšlení a řízení, učitelům a vychovatelům vytváříme dobré podmínky pro další vzdělávání.

Pedagogický pracovník Klíčku

  • je ztotožněn s filozofií školy, řídí v souladu s ní veškerou výchovně-vzdělávací činnost.
  • má vysoce kladný vztah k pedagogické práci, je ochoten pracovat i nad rámec běžných pracovních povinností.
  • je týmovým hráčem – spolupracuje s ostatními členy pedagogického sboru, zejména speciálním pedagogem a školním psychologem, s širokou pedagogickou i nepedagogickou veřejností.
  • neustále se sebevzdělává v souladu s osobními potřebami a potřebami školy. Klíčovým rozvojem je rozvoj schopností předávat žákům znalosti a zkušenosti a vyučovat je dovednostem.
  • jednotlivé učitele můžete kontaktovat emailem ve tvaru jmeno.prijmeni@klicek.cz

Zaměstnanci školy

David Havelka

Ředitel školy

reditel@klicek.cz

„Ve svém volném čase se věnuji především aktivnímu odpočinku. Sice ne moc dobře, ale za to velmi rád hraji volejbal a tenis. Pokud je volného času více, snažím se poznávat české luhy a háje, případně cizí země. Ani hudba mi není cizí, ovšem pouze jako pasivnímu spotřebiteli bez vlastních ambicí stát se proslulým interpretem.“

Absolvent pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, obor anglický jazyk – dějepis.

Vyučuje anglický jazyk na II.stupni.

Slavomír Vachtl

Třídní učitel 9. třídy, zástupce ředitele, výchovný poradce

zastupcereditele@klicek.cz

„Přes 20 let je mou největší zálibou fotbal. Stále se jej snažím aktivně provozovat. Klubem mého srdce je Sparta Praha. Rád si zahraji i jiné kolektivní sporty. Mám rád dobré jídlo.“

Vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor český jazyk – dějepis 2.stupeň.

Je držitelem kurzu lyžařského instruktora.

Vyučuje český jazyk.

Eliška Šustová

Třídní učitelka 1. třídy

„Moji největší zálibou je divadlo a vše kolem něj. Cestování, poznávání světa a nových lidí je nedílnou součástí mého života.“

Vystudovala PdF v Hradci Králové, obor 1.stupeň se specializací na Aj. Má za sebou pětiletou zkušenost z výukou bilingvních dětí v Londýně.

 

Veronika Petřeková

Třídní učitelka 2. třídy, učitelka hudebních výchov na I. a II. stupni, školní metodik prevence

„Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.“ B. Franklin

„Sebevzdělávání věnuji převážnou část volného času. Vyhledávám kurzy, školení a semináře zaměřené na vzdělávání dětí, šikanu, pedagogiku, školní psychologii a aktivně se jich účastním. Poslech hudby je mi relaxací, stejně tak její interpretace na klavír. Mým oblíbeným skladatelem je italský pianista, skladatel Ludovico Einaudi. Stejnou míru zaujímá v mém životě také sport (in-line, spinning, jízdní kolo, sjezdové i běžecké lyžování, basketbal, plavání), divadlo, výlety, četba odborných a osobnostně rozvíjejících knih. Zdravé stravování a zdravý životní styl je mým stěžejním krédem.“

Je absolventkou Univerzity Hradec Králové, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ + speciální pedagogika

Dále je absolventkou specializačního studia školního metodika prevence na Klinice adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Od září 2016 zahájila kurz INPP – terapie neuromotorické nezralosti.

Zahájila spolupráci s PaedDr. Márií Navrátilovou, autorkou metodiky Sfumato.

Soňa Hájková

Třídní učitelka třídy 3.R

„Své volné chvíle trávím zpravidla s knihou v ruce. Aktivní odpočinek věnuji józe a latinskoamerickému tanci. Novou energii čerpám nejraději v přírodě nebo u vyhřátého moře.“

Vystudovala Fakultu humanitních studií na Univerzitě Karlově v Praze. V současné době studuje Pedagogickou fakultu UK v Praze. Absolvovala kurzy Začít spolu, Respektovat a být respektován. Je držitelkou dvou mezinárodních certifikátů z anglického jazyka.

Kromě první třídy vyučuje anglický jazyk v sedmém ročníku.

Pavlína Jelínková

Třídní učitelka 3.K třídy

Dříve jsem hodně tvořila (batikování, korálkování, kresba na textil, ubrousková technika apod.), v současné době věnuji velkou část volného času svým dvěma dětem, např. navštěvujeme zajímavá místa v Praze a jejím okolí. Mým největším koníčkem je zpívání. Několik let jsem docházela na hodiny sólového zpěvu a hrála amatérské divadlo. Ráda trávím čas v přírodě, s přáteli – ideálně jsme s přáteli na výletě v přírodě 🙂 Také ráda čtu, ať už odborné knihy, nebo jen relaxační.

Absolvovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň.

Alena Táborská

Třídní učitelka třídy 4. třídy

„Ve volném čase, který trávím převážně s rodinou a přáteli, ráda cestuji, houbařím a lyžuji. Pokud čas dovolí, stává se ze mě domácí kutil. Cizí mi nejsou ani ruční práce jako je pletení, šití nebo háčkování.“

Absolvovala jsem Pedagogickou fakultu Karlovy Univerzity, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Vzdělání si v současné době rozšiřuje studiem angličtiny.

Barbora Zelinková

Třídní učitelka 5. třídy

„Jsem milovník teplého počasí. Ráda jezdím k moři, kde na pláži relaxuji a čtu knihy. Sport mi ale není vůbec cizí: jezdím na kole, in-line bruslích, v zimě na sjezdových lyžích nebo na snowboardu. Miluji tanec a přírodu. Můj volný čas se snažím trávit také se svými přáteli u kávy a nějakého dobrého zákusku. “

Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze, obor: Český jazyk a speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání.

Své znalosti se snaží stále více prohlubovat návštěvami různých seminářů a kurzů.

Ve škole zaštiťuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Instruktora snowboardingu a zdravotník zotavovacích akcí.

 

Jolana Nováková

Třídní učitelka 6. třídy

Irena Streckerová

Třídní učitelka 7. třídy.

„Baví mě život a dobré jídlo. Nejraději jsem, když se pořád něco děje. Možná jsem duší tak trochu tulák, protože miluji cestování, treky a dlouhé procházky. Mám hodně ráda moře, teplo a naturel jižních zemí. Ráda fotím. Baví mě i sporty jako plavání, lyžování a vodáctví, nebo bojová umění spojená s východní filozofií. Pokud jsem v Praze, využívám výhody města a setkávám se s přáteli, s kterými chodíme tancovat,  na koncerty, nebo do kina a divadla. Když si chci opravdu odpočinout, lehnu si jen tak do trávy a nechám volně plynout myšlenky a čas. Mezi mé koníčky docela nedávno vpadly jako meteor moje děti, takže si teď musím přiznat, že se opravdu nenudím.“

Absolvovala PedfUK obor dějepis-společenské vědy pro druhý a třetí stupeň

Absolvovala mj. kurz dobrovolnické služby Mistr nulového odpadu, školení Metody osobnostní a sociální výchovy Vzdělávací oblast Člověk a společnost, Interaktivní prezentační prostředky pro výuku neinformatických předmětů na ZŠ, kurz Informační gramotnost úroveň P1

Zdeněk Vaněček

Třídní učitel 8. třídy

„Vedle učení mne zaměstnává ještě archeobotanika – určuji dřevo, obilí a jiné rostlinné zbytky, které archeologové najdou při svých výzkumech. Díky tomu jim pomáhám odhalovat další podrobnosti ze života našich předků. Když už se objeví nějaký volný čas, věnuji jej turistice nebo cestování, je-li ho dostatek. Rád hraji na kytaru, i když ne příliš dobře. Podobné je to i s volejbalem.“

Absolvent přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, obor botanika.
Pedagogické vzdělání získal na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Vyučuje matematiku, přírodopis a fyziku na II.stupni.

Stanislav Brna

Vyučuje dějepis a výtvarnou výchovu na II. stupni

„Ve svém volném čase se obvykle věnuji rodině a svým zálibám jak: turistika, umění, hudba, film a zejména fotografie, která se mi v posledních letech stala největší zálibou. Mojí velkou vášní je vaření a dobré jídlo, proto také v odpoledních hodinách vedu kroužek vaření.“

Vystudoval Fakultu humanistiky v Trnavě, obor Dějiny umění a kultury.

Vzdělání si rozšířil o obor: Starožitnictví a znalectví uměleckých předmětů a v současnosti ukončuje rozšiřující pedagogické vzdělání.

V současnosti púsobí také na Fakultě výtvarných umění, Akademie umění v Banské Bystrici, jako univerzitní pedagog.

Kristýna Malá

Vyučuje tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví

„Volný čas věnuji hlavně pohybu, sport pro mě představuje výzvu, relaxaci i předmět profesního zájmu. Mezi mé oblíbené disciplíny patří terénní překážkové běhy, kalisthenika a street workout nebo hot jóga.  Sama jsem si sport oblíbila až ve skoro dospělém věku a stal se nedílnou součástí mého života, proto věřím, že si k pohybu a zdravému životnímu stylu může najít cestu kdokoliv a kdykoliv.“

Vystudovala jsem obor Sportovní a kondiční specialista na VŠTVS Palestra a ve studiu pokračuji na PedF UK, obor Tělesná výchova a Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Certifikáty: Cvičitel zdravotní tělesné výchovy, Sportovní a rekondiční masér, Instruktor fitness, Jazyková zkouška CPE – Certificate of Proficiency in English

Andrea Janderová

Vychovatelka ve školní družině a asistentka pedagoga ve 4. třídě.

 

Iva Baronová

Asistentka pedagoga

„Mám ráda přírodu a výlety na zajímavá místa. Často se věnuji četbě. Mým koníčkem je také divadlo nebo hezké filmy.“

Ivana Hermannová

Vychovatelka školní družiny

„Ve volném čase, kterého moc není, ráda chodím na dlouhé výlety do přírody, občas na kole,v zimě na běžkách. Na chatě pečuji o skalku a květinové záhony. Velkým koníčkem jsou nejrůznější výtvarné techniky.“

Vystudovala SPgŠ obor vychovatelství.

Účastnila se kurzů Základních uživatelských ICT znalostí a dovedností a Školení poučených uživatelů, Dobrovolná sestra ŠSČK, výtvarné kurzy (batika, drátkování, keramika …), Emoční inteligence

Ivana Pažoutová

Hospodářka školy

Jakub Janoušek

IT administrátor, lektor počítačových kroužků

Studuje na Střední soukromé škole EDUCAnet obor informační technologie.

Petra Nešetřilová

Speciální pedagog

„Mým koníčkem je moje práce a práce s koňmi.“Klíček Tv

 
Základní školy