kategorie: 6

Informace MŠMT pro školy ke koronaviru (cat.6)

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou a postupovat dle doporučení bezpečnostní rady státu a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Pokud by škola měla poznatky o tom, že se některé dítě nebo žák nebo některý zaměstnanec navrátil po 7. březnu z Itálie a není v karanténě, pak doporučujeme oddělit tuto osobu od ostatních a spojit se s krajskou hygienickou stanicí.

Více informací zde:

//www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

Vzhledem k vývoji situace, sledujte prosím informace MŠMT v aktualitách:

//www.msmt.cz/aktuality
//www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

Další aktuální informace najdete např. zde:

Bezpečnostní portál MHMP

//bezpecnost.praha.eu/

//bezpecnost.praha.eu/planovane-akce

//bezpecnost.praha.eu/clanky/aktualni-informace-koronavirus

Další odkazy:

Ministerstvo školství:

//www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

//www.msmt.cz/

Ministerstvo zdravotnictví:

//www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Ministerstvo zahraničí:

//www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Státní zdravotní ústav:

//szu.cz/tema/krizove-situace/2019-ncov-novy-koronavirus-wu-chan

Hygienická stanice hl. m. Prahy

//www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html

Média:

//ct24.ceskatelevize.cz/specialy/3037207-koronavirus

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/koronavirus.K466979

//www.idnes.cz/zpravy/domaci/online-koronavirus-nejnovejsi-zpravy-o-sireni-viru-idnes-cz.B1007419?item=610401#i610401

S pozdravem … Pavel Krčílek

Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, DiS. | Úřad městské části Praha 11
Odbor kancelář starosty – Oddělení krizového řízení
vedoucí Oddělení krizového řízení (obrana, policie)

sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
pracoviště: místnost 4, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
tel.: 267 902 138 / mob.: 725 806 094
e-mail: krcilekp@praha11.cz, web: www.praha11.czKlíček Tv

 
Základní školy