Kroužky

Nabídka kroužků  pro 1. pololetí školního roku 2022/2023

  Kurzovné kroužků je nutné zaplatit do 23.9.2022.  V případě, že dítě nebude pokračovat ve druhém pololetí, je nutné podat písemnou ODHLÁŠKU hospodářce školy do 31.1.2023 Pokud se žák přihlásí během školního roku, je vypočítána alikvotní částka a kursovné je splatné do 14 dnů od přihlášení. Pokud se žák odhlásí z kroužku během pololetí a nezvolí jiný kroužek z nabídky, kursovné se nevrací. Dítě může v průběhu pololetí přestoupit z kroužku do jiného dle vlastního výběru pouze po dohodě s lektorem! Přihlášku na kroužky předají žákům třídní učitelé nebo si ji můžete vyzvednout u hospodářky školy či stáhnout zde Nabídku kroužků získají žáci od třídních učitelů nebo si ji můžete stáhnout zde

Kurz inline bruslení pro děti 2022-2023

Lektor: externí, registrace na jsmeinline.cz
Kdy: středa 15:30 -16:30, 960,- Kč/6 lekcí - neplatit škole
Věk: 1.-5.třída (START: 21. 9. 2022)

Angličtina pro 3. třídu 2022 - 2023

Lektor: Helena Knotková, přihlášení a další info na knotkova.h@gmail.com
Kdy: středa 14:00 - 14:55, 2550,- Kč/ pol 17 lekcí - neplatit škole, 1. lekce 14. 9.
Věk: 3. třída

Novinářský kroužek 2022 - 2023

Lektor: Anna Růžičková
Kdy: úterý 14.00-14:45., zdarma
Věk: 1. - 9.třída, 1. lekce 13. 9.

 Keramika 2022-2023

Kroužek pro tvořivé hlavy a šikovné ruce. Naučíme se pracovat s hrnčířským kruhem a budeme tvořit z hlíny podle modelu i fantazie. Fotky z kroužku naleznete zde
Lektor: Barbora Dančová
Kdy: úterý a středa 14.00 -16.00, 1500,-Kč/pol.
Věk: 1.- 9.třída, 1. lekce 13. 9. a 14. 9.

 Gymnastika pro dívky 2022-2023

Lektor: Barbora Klímová, přihlášení a další info na mgklicek@gmail.com
Kdy: úterý  13.30 -14.30, 3. - 4. třída, 1800,-Kč/pol.,15 lekcí, 1. lekce 13. 9. neplatit škole
úterý 14:30 - 15:30, 1. - 2. třída, 1800,-Kč/pol.,15. lekcí, 1. lekce 14. 9. neplatit škole

Klavír 2022-2023

Budeme pokračovat ve hře na klavír z minulého roku.
Lektor: Olga Gerasimova
Kdy: po dohodě s lektorkou, 300,-Kč/45 min.
Věk: 1.-9.třída

Kytara 2022 - 2023

Lektor: Irena Vlachová, přihlášky na normira@seznam.cz
Kdy:  po dohodě,  350,-Kč/45 min, neplatit škole
Věk: 1. - 9. třída

Hudbohrátky (hudebně pohybový) 2022 - 2023

Lektorky: Alena Táborská a Renáta Rašíková
Kdy:  čtvrtek  14.30-15.30, 1000,-Kč/pol., 1. lekce 15. 9.
Věk: 1. - 9. třída

Plavání 2022 - 2023

Kroužek plavání je určený pro děti, které se již zvládnout pohybovat ve vodě samostatně bez rodičů a bez nadlehčovacích pomůcek (rukávky, pásky, vestičky apod.). Děti nemusí umět plavecký styl, ale zvládnou se udržet nad vodou i tam, kde nedosáhnou na dno. Cílem kurzu je hravou formou vést děti k uvolnění ve vodě, získat správné návyky pro pohyb ve vodě a pod vodou a procvičit se v dovednostech sebezáchrany. Vedeme děti k tomu, aby pohyb a pobyt ve vodě zvládly beze strachu a uvolněně, což je tím nejlepším základem pro pozdější kvalitní osvojení plaveckých stylů. Samotné drilování a zdokonalování plaveckých stylů však není náplní kroužku. Lekce vedou Margareta Zábranská (vedoucí pražského Plaváčku) a Jana Pokorná (třídní učitelka 3. třídy na ZŠ Klíček a současně také lektorka Plaváčku). Lektorky jsou během lekce ve vodě spolu s dětmi.
Lektor: Jana Pokorná
Kdy:  čtvrtek  14.45-15.30, 3450,-Kč/pol., Plaváček Slunečný vršek, info v letáku
Věk: 2. - 5. třída

Turistický kroužek 2022 – 2023

Tento kroužek je určen všem, kteří chtějí lépe poznat Prahu a její širší okolí  a nejsou líní ujít pěšky někdy i slušnou porci kilometrů. Těšíme se na naše dlouholeté členy i na úplné nováčky. V ceně kroužku jsou započteny výlohy spojené s výlety (občerstvení, jízdné). Termíny výletů v 1. pololetí (pátky) budou upřesněny.
Lektoři: Slávek Vachtl a David Havelka
Kdy: Kroužek se bude konat 1x měsíčně, a to vždy v pátek., 1500,-Kč/pol
Věk: 1. - 9. tř. 1. výprava 16. 9.

Jóga v Klíčku 2022 - 2023

Na lekcích se můžete těšit na protažení a zpevnění těla, uvědomění si pohybu, zbystření mysli a v neposlední řadě na relaxaci těla i mysli. V lekcích si jednotlivá témata představíme formou hry a vzájemné spolupráce. Věnovat se budeme také dýchání a jeho přínosu. Povídat si budeme nejen o józe a její historii, ale i o tom, co nám přináší do běžného života.
Co budete potřebovat:
pohodlné oblečení (cvičí se na boso) a podložku na jógu (neklouzavou).
O lektorce:
Email, na který mohou rodiče děti přihlašovat: petra@yogapoint.cz. Otevřená úvodní lekce proběhne 19.9.
Rodiče budou moc zaplatit převodem na účet (zájemcům pošlu údaje).
Lektor: Petra Šlechtická, přihlášení a další info na petra@yogapoint.cz
Kdy: pondělí 14.00-15.00, 1500,-Kč/pol - 14 lekcí, neplatit škole
Věk: 1. - 5.třída, 1. lekce 19. 9.

3D tisk 2022 - 2023

Kroužek pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o 3D tisku a naučit se "nakreslit" vlastní model a následně jej vytisknout na školní 3D tiskárně.
Lektor:Magda Chmurovská
Kdy: pondělí 15.00-16:00.,  2500,-Kč/pol, pro úplné začátečníky, max. 10 dětí
Věk: 3. - 9.třída, 1. lekce 12. 9.

Šachový kroužek 2022-2023

Platební údaje obdrží děti na úvodní hodině.
Lektor: Šachová škola Vávra, www.sachovykrouzek.cz
Kdy:  pondělí 14.00 - 14.45, cena dle počtu účastníků
Věk: 1.-5.třída, 1. lekce 3. 10.

Dramatický kroužek 2022 - 2023

Lektor: Pavlína Havelková
Kdy: úterý: 14:00 - 15:00, 1000,-Kč/pol, 1. lekce 13. 9.
Věk: 1. - 9.. třída

Příprava na JPZ 2022-2023 - matematika

Hodina věnovaná přípravě na JPZ.
Lektor: Jolana Nováková (9.R) a Anežka Nedomová (9.K)
Kdy: pátek 7:30 - 8:15,  1500,-Kč , 1. lekce 16. 9.
Věk: 9. třída

Badatelský kroužek 2022 - 2023

Lektorky: Jolana Nováková a Anežka Nedomová
Kdy: pátek 14:30 - 17:00 1500,-Kč/ pol , 1. lekce 30. 9., 2. lekce 21. 10., 3. lekce 25. 11., 4. lekce 16. 12., 5. lekce 20. 1.
Věk: 1. - 7.. třída

ZOO kroužek 2022 - 2023

Lektor: Ivana Baronová
Kdy: pátek 13:30 -  14:30, 1000,- Kč/pol, 1. lekce 16. 9.
Věk: 1. - 5.. třída

Příprava na JPZ 2022 - 2023 - český jazyk

Hodina věnovaná přípravě na JPZ.
Lektor: Slavomír Vachtl
Kdy: středa 7:30 - 8:15, (9.K) 1500,-Kč, 1. lekce 14. 9. čtvrtek 7:30 - 8:15, (9.R) 1500,-Kč, 1. lekce 15. 9.
Věk: 9. třída

Angličtina Jazyková škola English a Different Way 2022 - 2023

Lektor: Šárka Zahálková, Jazyková škola English a Different Way Šárka Zahálková, info@englishadiffferentway
Kdy: úterý - čtvrtek
Věk: 1. - 9.. třídaKlíček Tv

 
Základní školy