Školní družina

Školní družina je v provozu od 7.15 do 8.00 hod a odpoledne od 12.10 do 18 hod. ŠD má dvě, věkově smíšená oddělení, která jsou určena dětem 1. -5. třídy. V ranní družině se děti věnují individuální činnosti podle vlastního zájmu. V odpolední družině si děti, které nenavštěvují kroužek, mohou vybrat z připravených aktivit jednotlivých oddělení. Obě tato oddělení se v 15 hodin slučují v jedno. Hlavním obsahem je výtvarná a rukodělná činnost, ale také odpočinek. Věnujeme se výchově dopravní, přírodovědné, společenské, turistice a sportu, zpíváme, hrajeme hry, cvičíme jógu, hrajeme si na divadlo, ale také se učíme řešit vztahy a sportujeme. Cílem výchovy ve ŠD je vzájemné respektování a dodržování pravidel, které si děti samy vytvářejí a zodpovědnost za své chování. Při projektech je kladen důraz na spolupráci mezi věkově smíšenými skupinami dětí a tolerance k ostatním. Vzájemnou empatií se snažíme vytvořit přátelské a harmonické prostředí pro společně strávený čas. Děti mají možnost přecházet na určitou činnost podle svého zájmu a momentální potřeby z jednoho oddělení do druhého (a opačně). Rodiče k nám mohou kdykoli nahlédnout a být součástí naší práce. Těšíme se na vás!

Přihláška do školní družiny

dokument ke staženíKlíček Tv

 
Základní školy