Školní poradenské pracoviště

Činnost školního poradenského pracoviště vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
    Jedná se především o konzultační, intervenční a diagnostické činnosti, což znamená např. konzultace v případě výukových a výchovných obtíží a jejich prevence, spoluzajišťování péče o žáky se spec. vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané, prevence projevů rizikového chování (šikana, drogy atd.), práce s třídními kolektivy, poradenství o další studijní orientaci žáků, pomoc v náročných (krizových) situacích, podpora v případě řešení problémů (...) a další oblasti činnosti, které budou vycházet z aktuálně vzniklých, konkrétních potřeb žáků, jejich rodičů a pedagogů.
Samozřejmostí je zachovávání důvěrnosti v nakládání s citlivými informacemi a údaji, stejně jako dodržování profesního etického kodexu. Školní poradenské pracoviště tvoří tým složený z následujících pracovníků:
Mgr. Petra Nešetřilová- speciální pedagog
  • petra.nesetrilova@klicek.cz   / tel.: +420 272 922 133
  • Konzultační hodiny:   kdykoli po domluvě
  • pátky není ve škole přítomna
 
Mgr. Slavomír Vachtl – výchovný poradce
  • Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Mgr. Petra Nešetřilová – metodik prevence
  • Konzultační hodiny: kdykoli po domluvě
  • pátky není ve škole přítomna
aktualizace 05. 5. 2016


Klíček Tv

 
Základní školy