Pedagogický sbor

Charakteristika pedagogického sboru

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou ztotožněni s filozofií školy a uplatňují takové výukové strategie a výchovné postupy, které jí odpovídají.

Chceme být stabilizovaným, kvalifikovaným, pedagogickým sborem, s vyváženým poměrem žen a mužů. Ze strany vedení je uplatňován harmonický způsob myšlení a řízení, učitelům a vychovatelům vytváříme dobré podmínky pro další vzdělávání.

Pedagogický pracovník Klíčku

  • je ztotožněn s filozofií školy, řídí v souladu s ní veškerou výchovně-vzdělávací činnost.
  • má vysoce kladný vztah k pedagogické práci, je ochoten pracovat i nad rámec běžných pracovních povinností.
  • je týmovým hráčem – spolupracuje s ostatními členy pedagogického sboru, zejména speciálním pedagogem a školním psychologem, s širokou pedagogickou i nepedagogickou veřejností.
  • neustále se sebevzdělává v souladu s osobními potřebami a potřebami školy. Klíčovým rozvojem je rozvoj schopností předávat žákům znalosti a zkušenosti a vyučovat je dovednostem.
  • jednotlivé učitele můžete kontaktovat emailem ve tvaru jmeno.prijmeni@klicek.cz

Zaměstnanci školy

David Havelka

Ředitel školy

reditel@klicek.cz

„Ve svém volném čase se věnuji především aktivnímu odpočinku. Sice ne moc dobře, ale za to velmi rád hraji volejbal a tenis. Pokud je volného času více, snažím se poznávat české luhy a háje, případně cizí země. Ani hudba mi není cizí, ovšem pouze jako pasivnímu spotřebiteli bez vlastních ambicí stát se proslulým interpretem.“

Absolvent pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, obor anglický jazyk – dějepis.

Vyučuje anglický jazyk a dějepis na II.stupni.

Slavomír Vachtl

Třídní učitel 7. třídy, zástupce ředitele, výchovný poradce

zastupcereditele@klicek.cz

„Přes 20 let je mou největší zálibou fotbal. Stále se jej snažím aktivně provozovat. Klubem mého srdce je Sparta Praha. Rád si zahraji i jiné kolektivní sporty. Mám rád dobré jídlo.“

Vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor český jazyk – dějepis 2.stupeň.

Je držitelem kurzu lyžařského instruktora a instruktora cykloturistiky.

Vyučuje český jazyk a dějepis na II. stupni.

Alena Táborská

Třídní učitelka třídy 1. třídy

„Ve volném čase, který trávím převážně s rodinou a přáteli, ráda cestuji, houbařím a lyžuji. Pokud čas dovolí, stává se ze mě domácí kutil. Cizí mi nejsou ani ruční práce jako je pletení, šití nebo háčkování.“

Absolvovala jsem Pedagogickou fakultu Karlovy Univerzity, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Vzdělání si v současné době rozšiřuje studiem angličtiny.

Barbora Zrzavá

Třídní učitelka 2. třídy

„Jsem milovník teplého počasí. Ráda jezdím k moři, kde na pláži relaxuji a čtu knihy. Sport mi ale není vůbec cizí: jezdím na kole, in-line bruslích, v zimě na sjezdových lyžích nebo na snowboardu. Miluji tanec a přírodu. Můj volný čas se snažím trávit také se svými přáteli u kávy a nějakého dobrého zákusku. “

Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze, obor: Český jazyk a speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání.

Své znalosti se snaží stále více prohlubovat návštěvami různých seminářů a kurzů.

Ve škole zaštiťuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Instruktora snowboardingu a zdravotník zotavovacích akcí.

Vyučuje též český jazyk na II. stupni.

 

Eliška Šustová

Třídní učitelka 3. třídy

„Moji největší zálibou je divadlo a vše kolem něj. Cestování, poznávání světa a nových lidí je nedílnou součástí mého života.“

Vystudovala PdF v Hradci Králové, obor 1.stupeň se specializací na Aj. Má za sebou pětiletou zkušenost z výukou bilingvních dětí v Londýně.

Vyučuje též anglický jazyk na II. stupni.

 

Soňa Hájková

Třídní učitelka třídy 5.R

„Své volné chvíle trávím zpravidla s knihou v ruce. Aktivní odpočinek věnuji józe a latinskoamerickému tanci. Novou energii čerpám nejraději v přírodě nebo u vyhřátého moře.“

Vystudovala Fakultu humanitních studií na Univerzitě Karlově v Praze. V současné době studuje Pedagogickou fakultu UK v Praze. Absolvovala kurzy Začít spolu, Respektovat a být respektován. Je držitelkou dvou mezinárodních certifikátů z anglického jazyka.

Pavlína Jelínková

Třídní učitelka 5.K třídy

Dříve jsem hodně tvořila (batikování, korálkování, kresba na textil, ubrousková technika apod.), v současné době věnuji velkou část volného času svým dvěma dětem, např. navštěvujeme zajímavá místa v Praze a jejím okolí. Mým největším koníčkem je zpívání. Několik let jsem docházela na hodiny sólového zpěvu a hrála amatérské divadlo. Ráda trávím čas v přírodě, s přáteli – ideálně jsme s přáteli na výletě v přírodě 🙂 Také ráda čtu, ať už odborné knihy, nebo jen relaxační.

Absolvovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň.

Kristýna Malá

Třídní učitelka 6. třídy. Vyučuje tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví

„Volný čas věnuji hlavně pohybu, sport pro mě představuje výzvu, relaxaci i předmět profesního zájmu. Mezi mé oblíbené disciplíny patří terénní překážkové běhy, kalisthenika a street workout nebo hot jóga.  Sama jsem si sport oblíbila až ve skoro dospělém věku a stal se nedílnou součástí mého života, proto věřím, že si k pohybu a zdravému životnímu stylu může najít cestu kdokoliv a kdykoliv.“

Vystudovala jsem obor Sportovní a kondiční specialista na VŠTVS Palestra a ve studiu pokračuji na PedF UK, obor Tělesná výchova a Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Certifikáty: Cvičitel zdravotní tělesné výchovy, Sportovní a rekondiční masér, Instruktor fitness, Jazyková zkouška CPE – Certificate of Proficiency in English

Na II. stupni vyučuje anglický jazyk, německý jazyk, výchovu ke zdraví, člověk a práce, tělesnou výchovu a OSV. Na I. stupni vyučuje tělesnou výchovu.

Jolana Nováková

Třídní učitelka 8. třídy

„Ve volném čase, který mně převážně vyplní mé dvě děti, se zabývám fotografováním.
Velmi ráda cestuji a poznávám nové lidi, zvyky a místní kuchyni. Miluji muziku a ráda se podívám i na pěkný film,či zajdu na koncert, nejlépe společně s přáteli. I na sport se nejde malinko času, lyže v zimě a voda v létě jsou nezbytnosti, které si neodepřu.“

Vystudovala : učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ČZU Praha – Technická fakulta, chemie a odpadní vody.

Absolvovala kurzy: Respektovat a být respektován a Augmentativní a alternativní komunikace ve škole.

Vyučuje matematiku, fyziku, chemii a OSV na II. stupni. Také má na starosti výuku informatiky na celé škole.

Irena Streckerová

Třídní učitelka 9. třídy.

„Baví mě život a dobré jídlo. Nejraději jsem, když se pořád něco děje. Možná jsem duší tak trochu tulák, protože miluji cestování, treky a dlouhé procházky. Mám hodně ráda moře, teplo a naturel jižních zemí. Ráda fotím. Baví mě i sporty jako plavání, lyžování a vodáctví, nebo bojová umění spojená s východní filozofií. Pokud jsem v Praze, využívám výhody města a setkávám se s přáteli, s kterými chodíme tancovat,  na koncerty, nebo do kina a divadla. Když si chci opravdu odpočinout, lehnu si jen tak do trávy a nechám volně plynout myšlenky a čas. Mezi mé koníčky docela nedávno vpadly jako meteor moje děti, takže si teď musím přiznat, že se opravdu nenudím.“

Absolvovala PedfUK obor dějepis-společenské vědy pro druhý a třetí stupeň

Absolvovala mj. kurz dobrovolnické služby Mistr nulového odpadu, školení Metody osobnostní a sociální výchovy Vzdělávací oblast Člověk a společnost, Interaktivní prezentační prostředky pro výuku neinformatických předmětů na ZŠ, kurz Informační gramotnost úroveň P1

Na II. stupni vyučuje český jazyk, francouzský jazyk, anglický jazyk, výtvarnou výchovu, dějepis, výchovu k občanství a OSV.

Anežka Nedomová

Třídní učitelka třídy 4. třídy

„Čas mezi školou a spánkem vyplňuji nejraději různými sporty, mezi nimiž hraje prim určitě volejbal. Nebráním se však ani dalším jako squash, badminton, či v poslední době lezení. Zvláště o víkendu pak s nadšením odjíždím do přírody. Tam buď čerpám energii z té nádhery, nebo podléhám profesní deformaci a zkoumám každý jednotlivý organismus, čímž následně obtěžuji své blízké. V neposlední řadě mám též v oblibě hudbu (aktivně i pasivně), literaturu a pečení. Zejména ráda tvořím dorty.“

 

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor biologie, v současné době studuje pedagogické minimum tamtéž.

Vyučuje matematiku, přírodopis, fyziku a tělesnou výchovu na II. stupni.

Stanislav Brna

Vyučuje dějepis a výtvarnou výchovu na II. stupni

„Ve svém volném čase se obvykle věnuji rodině a svým zálibám jak: turistika, umění, hudba, film a zejména fotografie, která se mi v posledních letech stala největší zálibou. Mojí velkou vášní je vaření a dobré jídlo, proto také v odpoledních hodinách vedu kroužek vaření.“

Vystudoval Fakultu humanistiky v Trnavě, obor Dějiny umění a kultury.

Vzdělání si rozšířil o obor: Starožitnictví a znalectví uměleckých předmětů.

V současnosti púsobí také na Fakultě výtvarných umění, Akademie umění v Banské Bystrici, jako univerzitní pedagog.

Na I. stupni vyučuje tělesnou výchovu. Na II. stupni vyučuje zeměpis, dějepis, člověk a práce, tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu a hudební výchovu.

Andrea Janderová

Vychovatelka ve školní družině a asistentka pedagoga ve 4. třídě.

 

Iva Baronová

Asistentka pedagoga

„Mám ráda přírodu a výlety na zajímavá místa. Často se věnuji četbě. Mým koníčkem je také divadlo nebo hezké filmy.“

Ivana Hermannová

Vychovatelka školní družiny

„Ve volném čase, kterého moc není, ráda chodím na dlouhé výlety do přírody, občas na kole,v zimě na běžkách. Na chatě pečuji o skalku a květinové záhony. Velkým koníčkem jsou nejrůznější výtvarné techniky.“

Vystudovala SPgŠ obor vychovatelství.

Účastnila se kurzů Základních uživatelských ICT znalostí a dovedností a Školení poučených uživatelů, Dobrovolná sestra ŠSČK, výtvarné kurzy (batika, drátkování, keramika …), Emoční inteligence

Ivana Pažoutová

Hospodářka školy

Jakub Janoušek

IT administrátor, lektor počítačových kroužků

Studuje na Pedagogické fakultě UK obor Informační technologie a Výchova ke zdraví

Petra Nešetřilová

Speciální pedagog

„Mým koníčkem je moje práce a práce s koňmi.“

ZŠ Klíček

Iva VeseláKlíček Tv

 
Základní školy