Pedagogický sbor

Charakteristika pedagogického sboru

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou ztotožněni s filozofií školy a uplatňují takové výukové strategie a výchovné postupy, které jí odpovídají.

Chceme být stabilizovaným, kvalifikovaným, pedagogickým sborem, s vyváženým poměrem žen a mužů. Ze strany vedení je uplatňován harmonický způsob myšlení a řízení, učitelům a vychovatelům vytváříme dobré podmínky pro další vzdělávání.

Pedagogický pracovník Klíčku

  • je ztotožněn s filozofií školy, řídí v souladu s ní veškerou výchovně-vzdělávací činnost.
  • má vysoce kladný vztah k pedagogické práci, je ochoten pracovat i nad rámec běžných pracovních povinností.
  • je týmovým hráčem – spolupracuje s ostatními členy pedagogického sboru, zejména speciálním pedagogem a školním psychologem, s širokou pedagogickou i nepedagogickou veřejností.
  • neustále se sebevzdělává v souladu s osobními potřebami a potřebami školy. Klíčovým rozvojem je rozvoj schopností předávat žákům znalosti a zkušenosti a vyučovat je dovednostem.
  • jednotlivé učitele můžete kontaktovat emailem ve tvaru jmeno.prijmeni@klicek.cz

Zaměstnanci školy

David Havelka

Ředitel školy, třídní učitel 9.K

reditel@klicek.cz

„Ve svém volném čase se věnuji především aktivnímu odpočinku. Sice ne moc dobře, ale za to velmi rád hraji volejbal a tenis. Pokud je volného času více, snažím se poznávat české luhy a háje, případně cizí země. Ani hudba mi není cizí, ovšem pouze jako pasivnímu spotřebiteli bez vlastních ambicí stát se proslulým interpretem.“

Absolvent pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, obor anglický jazyk – dějepis.

Vyučuje anglický jazyk, informatiku a ČP na II.stupni.

Slavomír Vachtl

Třídní učitel 7. třídy, zástupce ředitele, výchovný poradce

zastupcereditele@klicek.cz

„Přes 40 let je mou největší zálibou fotbal. Stále se jej snažím aktivně provozovat. Klubem mého srdce je Sparta Praha. Rád si zahraji i jiné sporty.“

Vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor český jazyk – dějepis 2.stupeň.

Je držitelem kurzu lyžařského instruktora, instruktora cykloturistiky a vodních sportů.

Vyučuje český jazyk a OSV na II. stupni.

Magda Chmurovská

Třídní učitelka 1. třídy

Ve svém životě se řídím mottem „Najdeš-li v životě cestu bez překážek, určitě nevede nikam.“

Absolvovala jsem Univerzitu Jana Ámose Komenského, obor Speciální pedagogika.

V současné době si rozšiřuji specializaci na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, Učitelství 1. stupně.

Vyučuje také informatiku na I. a II. stupni.

Anna Růžičková

Třídní učitelka 2. třídy

„Většinu volného času trávím s rodinou. Společně jezdíme na výlety, poznáváme přírodu, sportujeme a vyrábíme. Když si potřebuji odpočinout, jedu nejraději na chalupu nebo na tramp.“

Absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Je držitelkou kurzu snowboardového instruktora.

Vyučuje také tělesnou výchovu na I. stupni.

Jana Pokorná

Třídní učitelka 3. třídy 

Učení se novým věcem je mojí celoživotní zálibou. Proto jsem se před pár lety ponořila do vod nádechového potápění a vrhla jsem se do dalšího vysokoškolského studia. Těch pár zbývajících volných chvil pak věnuji svým dětem a rodině. 

Vystudovala magisterský obor marketingové a sociální komunikace na Univerzitě T. Bati ve Zlíně. V současné době studuje učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.  

Jako lektorka volnočasových aktivit pro děti působila v Montessori studiu pohybu a vedla kurzy dětského plavání v plaveckém klubu Plaváček. 

Vyučuje tajé informatiku na I. stupni.

Renáta Rašíková

Třídní učitelka 4. třídy

„Hra na klavír, četba, návštěva divadelního představení nebo koncertu, výlety do přírody, jízda na kole nebo posezení s přáteli mi poslouží k dobrému odpočinku a načerpání nových sil.“

Vystudovala na PdF na OU v Ostravě obor Učitelství 1. stupně, čímž se ji splnil její dětský sen.

Jejim celoživotním koníčkem je hudba, proto absolvovala obor klavír na Konzervatoři v Ostravě. Ráda fotí a cestuje. Dva roky působila jako au-pair v Anglii.

Na II. stupni vyučuje hudební výchovu.

Alena Táborská

Třídní učitelka třídy 5. třídy

„Ve volném čase, který trávím převážně s rodinou a přáteli, ráda cestuji, houbařím a lyžuji. Pokud čas dovolí, stává se ze mě domácí kutil. Cizí mi nejsou ani ruční práce jako je pletení, šití nebo háčkování.“

Absolvovala jsem Pedagogickou fakultu Karlovy Univerzity, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Vzdělání si v současné době rozšiřuje studiem angličtiny.

Anežka Nedomová

Třídní učitelka třídy 6. třídy

„Čas mezi školou a spánkem vyplňuji nejraději různými sporty, mezi nimiž hraje prim určitě volejbal. Nebráním se však ani dalším jako squash, badminton, či v poslední době lezení. Zvláště o víkendu pak s nadšením odjíždím do přírody. Tam buď čerpám energii z té nádhery, nebo podléhám profesní deformaci a zkoumám každý jednotlivý organismus, čímž následně obtěžuji své blízké. V neposlední řadě mám též v oblibě hudbu (aktivně i pasivně), literaturu a pečení. Zejména ráda tvořím dorty.“

 

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor biologie

Vyučuje matematiku, fyziku, přírodopis, výchovu ke zdraví, německý jazyk a OSV a ČP na II. stupni.

Jolana Nováková

Třídní učitelka 8. třídy

„Ve volném čase, který mně převážně vyplní mé dvě děti, se zabývám fotografováním.
Velmi ráda cestuji a poznávám nové lidi, zvyky a místní kuchyni. Miluji muziku a ráda se podívám i na pěkný film,či zajdu na koncert, nejlépe společně s přáteli. I na sport se nejde malinko času, lyže v zimě a voda v létě jsou nezbytnosti, které si neodepřu.“

Vystudovala : učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ČZU Praha – Technická fakulta, chemie a odpadní vody.

Absolvovala kurzy: Respektovat a být respektován a Augmentativní a alternativní komunikace ve škole.

Vyučuje matematiku, fyziku, chemii a informatiku na II. stupni.

Irena Streckerová

Třídní učitelka třídy 9.R

„Baví mě život a dobré jídlo. Nejraději jsem, když se pořád něco děje. Možná jsem duší tak trochu tulák, protože miluji cestování, treky a dlouhé procházky. Mám hodně ráda moře, teplo a naturel jižních zemí. Ráda fotím. Baví mě i sporty jako plavání, lyžování a vodáctví, nebo bojová umění spojená s východní filozofií. Pokud jsem v Praze, využívám výhody města a setkávám se s přáteli, s kterými chodíme tancovat,  na koncerty, nebo do kina a divadla. Když si chci opravdu odpočinout, lehnu si jen tak do trávy a nechám volně plynout myšlenky a čas. Mezi mé koníčky docela nedávno vpadly jako meteor moje děti, takže si teď musím přiznat, že se opravdu nenudím.“

Absolvovala PedfUK obor dějepis-společenské vědy pro druhý a třetí stupeň

Absolvovala mj. kurz dobrovolnické služby Mistr nulového odpadu, školení Metody osobnostní a sociální výchovy Vzdělávací oblast Člověk a společnost, Interaktivní prezentační prostředky pro výuku neinformatických předmětů na ZŠ, kurz Informační gramotnost úroveň P1

Na II. stupni vyučuje český jazyk, anglický jazyk, dějepis, výchovu k občanství, výtvarnou výchovu a OSV.

Barbora Bednářová

„Práce s dětmi mi přináší radost a motivuje mě ke kreativitě, které se věnuji i ve svém volném čase. Relaxuji v přírodě ať již na zahradě či na vycházkách s rodinou. Miluji divadlo, dobré filmy, zajímavé výstavy a procházky Prahou.“

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, obor výtvarná výchova, historie, Střední pedagogickou školu Futurum, obor předškolní a mimoškolní pedagogika, a Národní diplomový kurz Montessori. Absolvovala kurzy Respektovat a být respektován a program přípravy na vstup do základní školy Šance pro vaše dítě.

Na II. stupni vyučuje dějepis, zeměpis, německý jazyk, výchovu ke zdraví, výtvarnou výchovu, Na I. stupni vyučuje výtvarnou výchovu.

Iva Veselá

Vyučuje výtvarné výchovy na I. i II. stupni a také člověk a práce na II. stupni.

Tvoření, malování, ale i toulky přírodou, divadlo i hudba jsou mojí celoživotní inspirací a radostí. Radost by nebyla radostí pokud se s ní či o ní nemůžete rozdělit. Když jsem se stala matkou čtyř dětí, pochopila jsem, že rozdávat radost dětem je to nejúžasnější.
Absolvovala jsem uměleckou školu designu v oboru hračka, loutka, maska- loutkářská scénografie a loutkářství. Věnovala jsem se též studii restaurování nástěnných maleb a oděvnictví včetně návrhářství divadelních kostýmů. Jsem absolventka specializačního studia enviromentalistiky- koordinátor ekovýchovy a lektor ekologických programů. Účastnila jsem se kurzu Respektovat a být respektování, lektorování, počítačové grafiky, efektivní komunikace. 
Na I. stupni vyučuje výtvarnou výchovu a člověk a práce. Na II. stupni vyučuje český jazyk, člověk a práce, výtvarnou výchovu a OSV.

Petr Železný

„Čerstvý vzduch a slunce mi dodávají základní energii. Rád běhám, chodím na výlety, štípu dříví, sedím v lehátku a nic nedělám – na chatě, u moře, na horách, na lukách – hlavně venku na vzduchu.  

Uvnitř rád poslouchám hudbu, sleduji filmy, někdy hraji taroky, či jiné hry. 

Baví mě prozkoumávat vlastnosti plodů různých odrůd révy vinné a jejich rozdíly při růstu v odlišných oblastech. 

Rád přemýšlím. Miluji humor. 

Nerad uklízím.“ 

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor Matematika – Občanská výchova.

Vyučuje matematiku a fyziku na II. stupni.

Hana Gago Fraile

Ve volném čase ráda chodím lézt na stěnu a na pilates. Když děti dovolí, moc ráda čtu a poslouchám podcasty, moje oblíbené jsou o zdravém životním stylu a světové politice. Mým koníčkem jsou taky cizí jazyky – angličtina, němčina a španělština.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Karlovy Univerzity, obor AJ a NJ.

Vyučuje anglický a německý jazyk.

Tadeáš Pejchal

Na I. a II. stupni vyučuje tělesnou výchovu.

Jakub Kučera

Na I. a II. stupni vyučuje tělesnou výchovu.

Šárka Zahálková

Vyučuje anglický jazyk na 1. stupni.

Relax a pohoda je pro mě spojena s pobytem v přírodě s rodinou či přáteli. Ráda vyrážím na treky do hor, v létě na kola, na vodu, v zimě pak na lyže či běžky. Blízká mi je také joga.
Baví mě organizovat různé akce pro děti spojené s angličtinou, které jsou inspirované
zážitkovou pedagogikou. Věnovat čas dětem mi dává hluboký smysl.

Vystudovala FSV Univerzity Karlovy, obor Mezinárodní teritoriální studia. Je certifikovanou
učitelkou angličtiny pro 1. – 9. ročník ZŠ metodou Montessori s akreditací MŠMT.
Absolvovala roční kurz Neurolingvistické psychoterapie.
Dnes vede jazykovou školu s vlastní metodikou. Je členkou hnutí Otevřeno, které se
zasazuje o inovaci v českém školství. Jeho myšlenku aktivně podporuje vzděláváním lektorů
angličtiny především předškolních dětí a dětí na prvním stupni ZŠ.

Andrea Janderová

Vychovatelka ve školní družině a asistentka pedagoga ve třídě 8.R.

Iva Baronová

Asistentka pedagoga v 9. třídě

„Mám ráda přírodu a výlety na zajímavá místa. Často se věnuji četbě. Mým koníčkem je také divadlo nebo hezké filmy.“

Ivana Hermannová

Vychovatelka školní družiny

„Ve volném čase, kterého moc není, ráda chodím na dlouhé výlety do přírody, občas na kole,v zimě na běžkách. Na chatě pečuji o skalku a květinové záhony. Velkým koníčkem jsou nejrůznější výtvarné techniky.“

Vystudovala SPgŠ obor vychovatelství.

Účastnila se kurzů Základních uživatelských ICT znalostí a dovedností a Školení poučených uživatelů, Dobrovolná sestra ŠSČK, výtvarné kurzy (batika, drátkování, keramika …), Emoční inteligence

Ivana Pažoutová

Hospodářka školy

Petra Nešetřilová

Speciální pedagog

„Mým koníčkem je moje práce a práce s koňmi.“Klíček Tv

 
Základní školy