Archiv novinek

16.03.2020

Informace k zápisu do 1. třídy

Vzhledem k současným opatřením proti šíření koronaviru čekáme na stanovisko Ministerstva školství ohledně zápisů do 1. tříd ve šk. roce 2020/2021. Prozatím platí oznámený termín zápisu 1. – 2. 4. 2020. O případné změně Vás budeme bezodkladně informovat.

 

10.03.2020

Žádost o ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy vydá v případě potřeby paní hospodářka po telefonické domluvě.

 

10.03.2020

Přerušení výuky na škole

Vážení rodiče,
od středy 11.3. 2020 je nařízením vlády přerušena výuka na dobu neurčitou na všech stupních škol vyjma mateřských. Toto nařízení se pochopitelně vztahuje i na naši školu.
Jednotliví pedagogové budou Vašim dětem po dobu uzavření školy zasílat učivo a domácí práci z jejich předmětů prostřednictvím Vašeho emailu. Dnes byl vydán pokyn dětem, aby si odnesly domů všechny učebnice, sešity a prac. sešity apod.. Jestliže Vaše dítě dnes chybělo, tyto materiály si vyzvedněte po dohodě s třídním učitelem ve škole.
Ujistěte se prosím, že Vám učivo od vyučujících chodí, a dohlédněte prosím na vypracování zadaných úkolů. V případě, že Vám učivo nepřijde, okamžitě kontaktujte daného vyučujícího (jmeno.prijmeni@klicek.cz).  

Pevně věřím, že nastalou situaci společně zvládneme a výpadek standardní formy vzdělávání touto cestou minimalizujeme.
V případě nových informací Vás budeme bez zbytečného prodlení informovat.

 

09.03.2020

Informace MŠMT pro školy ke koronaviru

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou a postupovat dle doporučení bezpečnostní rady státu a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Pokud by škola měla poznatky o tom, že se některé dítě nebo žák nebo některý zaměstnanec navrátil po 7. březnu z Itálie a není v karanténě, pak doporučujeme oddělit tuto osobu od ostatních a spojit se s krajskou hygienickou stanicí.

Více informací zde:

//www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

Vzhledem k vývoji situace, sledujte prosím informace MŠMT v aktualitách:

//www.msmt.cz/aktuality
//www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

Další aktuální informace najdete např. zde:

Bezpečnostní portál MHMP

//bezpecnost.praha.eu/

//bezpecnost.praha.eu/planovane-akce

//bezpecnost.praha.eu/clanky/aktualni-informace-koronavirus

Další odkazy:

Ministerstvo školství:

//www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

//www.msmt.cz/

Ministerstvo zdravotnictví:

//www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Ministerstvo zahraničí:

//www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Státní zdravotní ústav:

//szu.cz/tema/krizove-situace/2019-ncov-novy-koronavirus-wu-chan

Hygienická stanice hl. m. Prahy

//www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html

Média:

//ct24.ceskatelevize.cz/specialy/3037207-koronavirus

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/koronavirus.K466979

//www.idnes.cz/zpravy/domaci/online-koronavirus-nejnovejsi-zpravy-o-sireni-viru-idnes-cz.B1007419?item=610401#i610401

S pozdravem … Pavel Krčílek

Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, DiS. | Úřad městské části Praha 11
Odbor kancelář starosty – Oddělení krizového řízení
vedoucí Oddělení krizového řízení (obrana, policie)

sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
pracoviště: místnost 4, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
tel.: 267 902 138 / mob.: 725 806 094
e-mail: krcilekp@praha11.cz, web: www.praha11.cz

 

03.02.2020

Letní tábor 2020 – přihláška

Další informace k táboru naleznete
zde. 26. 2. bylo přihlášeno 39 mafiánů. Můžeme tedy uvítat už pouze 1 mafiána.

 

02.02.2020

Ředitelské volno – pondělí 3.2.

Připomínáme, že zítra je dle harmonogramu ředitelské volno.

 

17.12.2019

Školní družina – pátek 20. 12.

V pátek 20. 12. končí provoz školní družiny v 17.00. Děkujeme za pochopení.

 

11.12.2019

Vánoční slavnost – zrušení akce

Vážení rodiče,

z důvodu pokračující invaze střevní virózy a s tím spojeným úbytkem žáků i učitelů, jsme bohužel nuceni definitivně zrušit zítřejší vánoční slavnost. V této souvislosti vás chci moc poprosit, abyste raději děti neposílali do školy, pokud na nich pozorujete známky nachlazení či zažívací potíže. Zrušen bude i vánoční jarmark.

Věříme, že tuto skutečnost přijměte s pochopením a moc děkuji za spolupráci.

 

20.11.2019

Havárie vody – 20. listopadu

Havárie vody již byla odstraněna. Zítra 21. listopadu bude škola normálně v provozu.

 

04.11.2019

Provoz školy 6. listopadu

Ve středu 6. 11. nebude provoz školy nijak omezen.

 

« Newer PostsOlder Posts »Klíček Tv

 
Základní školy