Archiv novinek

10.06.2020

Cykloexpedice 2020

Velmi nás těší velký zájem o naši cykloexpedici. Bohužel to zároveň znamená, že se na některé nedostane. K včerejšímu dni máme obsazenu celou kapacitu této expedice. Další přihlášení budou bráni jako náhradníci. Vzhledem ke zkušenosti z předchozích akcí se vždy několik přihlášených odhlásí.

 

06.05.2020

Informace k obnovení výuky na ZŠ Klíček

Vážení rodiče,
jak jistě víte, vláda přistupuje k uvolňování mimořádných opatření, což se týká také oblasti školství. Dovolte, abych vám touto cestou poděkoval za dosavadní spolupráci v této nelehké době a zároveň sdělil několik důležitých informací, kterak budeme následně postupovat my, ZŠ Klíček.


Od 11.5. 2020 budou moci docházet do školy žáci 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Docházka nebude povinná a bude probíhat ve skupinách max. 15 žáků za dodržení hygienických pravidel, kterými se budeme závazně řídit  (viz. příloha “ ochrana_zdravi_zs). V našem případě se bude jednat o 4 vyučovací hodiny v pondělí a středu vždy od 8:30 do 12:00 (2 hod. Českého jazyka + 2 hod. Matematiky). O náplni hodin budou děti informovat vyučují těchto předmětů tento týden. Jelikož podle platného nařízení MŠMT nelze zařadit žáky docházejících do školní skupiny později než 11.5. 2020, prosím tedy, abyste informovali svého třídního učitele do čtvrtku 7.5. 2020, zda se vaše dítě bude účastnit prezenční výuky ve škole. Toto je nezbytně nutné učinit, abychom mohli podmínky pro prezenční vzdělávání včas a řádně připravit. V případě účasti vašeho dítěte na prezenčním vzdělávání je NUTNÉ ODEVZDAT čestné prohlášení (viz. příloha_čestné_prohlašení).  při prvním příchodu do školy nebo předem zaslat naskenované svému třídnímu učiteli, jinak nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Žáci, kteří se nebudou účastnit prezenčního vzdělávání, budou samozřejmě pokračovat formou domácího vzdělávání jako doposud. V ostatních předmětech bude pokračovat domácí vzdělávání v nezměněné podobě.


Od 25.5. 2020 budou moci docházet do školy žáci 1. stupně (1. – 5. ročník). Docházka nebude povinná a bude probíhat ve skupinách max. 15 žáků za dodržení hygienických pravidel, kterými se budeme závazně řídit (viz. příloha “ ochrana_zdravi_zs). . Jelikož podle platného nařízení MŠMT nelze zařadit žáky docházejících do školní skupiny později než 25.5. 2020, prosím tedy, abyste informovali své třídní učitele do 18.5. 2020, zda se vaše dítě bude účastnit prezenční výuky ve škole. Toto je nezbytně nutné učinit, abychom mohli podmínky pro prezenční vzdělávání včas a řádně připravit, včetně organizace školní družiny. V případě účasti vašeho dítěte na prezenčním vzdělávání je NUTNÉ ODEVZDAT čestné prohlášení (viz. příloha_čestné_prohlašení). při prvním příchodu do školy nebo předem zaslat naskenované svému třídnímu učiteli, jinak nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Žáci, kteří se nebudou účastnit prezenčního vzdělávání, budou samozřejmě pokračovat formou domácího vzdělávání jako doposud.  Výuka bude probíhat každý den od 8:30 do 12:10. Školní družina bude organizována pro jednotlivé skupiny žáků do 16:00. Žáci budou moci chodit na oběd. Nabídka bude omezena na 1 jídlo.


Pro ostatní třídy 2. stupně (6. – 8. třída) stále platí domácí vzdělávání. Od 8. června mohou žáci šestého až 8. ročníku docházet na konzultace. V pondělí se to týká 6.K, v úterý 6.R, ve středu 7.tř. a ve čtvrtek 8. tř. Konzultace začínají v 8.30 a končí ve 13.05.

Co se  týče hodnocení, budeme vycházet z vyhlášky o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020. (viz.příloha Hodnocení žáků). Vezměte prosím v potaz fakt, že všechny tyto informace vycházejí z předpokladu, že se situace bude nadále vyvíjet pozitivním směrem. V případě jakékoliv změny vás budeme bez zbytečného prodlení informovat.
S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví,

 

24.03.2020

Ukončení přijímání přihlášek do 1. třídy

Vzhledem k omezením v souvislosti s šířením koronaviru a také vzhledem k počtu uchazečů překračujícím možnosti přijetí ke vzdělávání do 1. třídy nemůžeme bohužel přijímat další žádosti ke vzdělávání do 1. třídy pro školní rok 2020/2021. Děkujeme za pochopení.

 

16.03.2020

Informace k zápisu do 1. třídy

Vzhledem k současným opatřením proti šíření koronaviru čekáme na stanovisko Ministerstva školství ohledně zápisů do 1. tříd ve šk. roce 2020/2021. Prozatím platí oznámený termín zápisu 1. – 2. 4. 2020. O případné změně Vás budeme bezodkladně informovat.

 

10.03.2020

Žádost o ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy vydá v případě potřeby paní hospodářka po telefonické domluvě.

 

10.03.2020

Přerušení výuky na škole

Vážení rodiče,
od středy 11.3. 2020 je nařízením vlády přerušena výuka na dobu neurčitou na všech stupních škol vyjma mateřských. Toto nařízení se pochopitelně vztahuje i na naši školu.
Jednotliví pedagogové budou Vašim dětem po dobu uzavření školy zasílat učivo a domácí práci z jejich předmětů prostřednictvím Vašeho emailu. Dnes byl vydán pokyn dětem, aby si odnesly domů všechny učebnice, sešity a prac. sešity apod.. Jestliže Vaše dítě dnes chybělo, tyto materiály si vyzvedněte po dohodě s třídním učitelem ve škole.
Ujistěte se prosím, že Vám učivo od vyučujících chodí, a dohlédněte prosím na vypracování zadaných úkolů. V případě, že Vám učivo nepřijde, okamžitě kontaktujte daného vyučujícího (jmeno.prijmeni@klicek.cz).  

Pevně věřím, že nastalou situaci společně zvládneme a výpadek standardní formy vzdělávání touto cestou minimalizujeme.
V případě nových informací Vás budeme bez zbytečného prodlení informovat.

 

09.03.2020

Informace MŠMT pro školy ke koronaviru

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou a postupovat dle doporučení bezpečnostní rady státu a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Pokud by škola měla poznatky o tom, že se některé dítě nebo žák nebo některý zaměstnanec navrátil po 7. březnu z Itálie a není v karanténě, pak doporučujeme oddělit tuto osobu od ostatních a spojit se s krajskou hygienickou stanicí.

Více informací zde:

//www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

Vzhledem k vývoji situace, sledujte prosím informace MŠMT v aktualitách:

//www.msmt.cz/aktuality
//www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

Další aktuální informace najdete např. zde:

Bezpečnostní portál MHMP

//bezpecnost.praha.eu/

//bezpecnost.praha.eu/planovane-akce

//bezpecnost.praha.eu/clanky/aktualni-informace-koronavirus

Další odkazy:

Ministerstvo školství:

//www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

//www.msmt.cz/

Ministerstvo zdravotnictví:

//www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Ministerstvo zahraničí:

//www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Státní zdravotní ústav:

//szu.cz/tema/krizove-situace/2019-ncov-novy-koronavirus-wu-chan

Hygienická stanice hl. m. Prahy

//www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html

Média:

//ct24.ceskatelevize.cz/specialy/3037207-koronavirus

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/koronavirus.K466979

//www.idnes.cz/zpravy/domaci/online-koronavirus-nejnovejsi-zpravy-o-sireni-viru-idnes-cz.B1007419?item=610401#i610401

S pozdravem … Pavel Krčílek

Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, DiS. | Úřad městské části Praha 11
Odbor kancelář starosty – Oddělení krizového řízení
vedoucí Oddělení krizového řízení (obrana, policie)

sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
pracoviště: místnost 4, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
tel.: 267 902 138 / mob.: 725 806 094
e-mail: krcilekp@praha11.cz, web: www.praha11.cz

 

03.02.2020

Letní tábor 2020 – přihláška

Další informace k táboru naleznete
zde. 26. 2. bylo přihlášeno 39 mafiánů. Můžeme tedy uvítat už pouze 1 mafiána.

 

02.02.2020

Ředitelské volno – pondělí 3.2.

Připomínáme, že zítra je dle harmonogramu ředitelské volno.

 

17.12.2019

Školní družina – pátek 20. 12.

V pátek 20. 12. končí provoz školní družiny v 17.00. Děkujeme za pochopení.

 

Older Posts »Klíček Tv

 
Základní školy