Archiv novinek

17.09.2020

Nařízení MZ ČR – 17. 9.

Na základě informací z dnešní tiskové konference ministra zdravotnictví ČR oznamujeme, že od zítřka 18. 9. bude povinnost nosit roušku ve všech prostorách školy (tedy i ve třídách). Tato povinnost se vztahuje na žáky 2. stupně.

Děkujeme za pochopení.

 

09.09.2020

Nařízení MZ ČR – 9.9.

Vážení rodiče,
na základě dnešního nařízení MZ ČR  budou roušky povinné ve všech vnitřních prostorách školy vyjma tříd již od zítřka tj. 10. 9. 2020.Moc Vás prosíme, abyste dětem již zítra roušku do školy dali. Škola dětem, které vlastní roušku mít nebudou, zítra poskytne jednorázovou.

 

03.09.2020

Pražská expedice 7. – 11. 9.

Pro žáky, kteří neodjíždí na cykloexpedici, bude připraven program ve škole. Bližší informace pro 1. stupeň naleznete zde . a pro 2. stupeň zde .

 

27.08.2020

Provoz Klíčku ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vám touto cestou popřát úspěšný start do nového školního roku a zároveň sdělit několik důležitých informací k jeho začátku a průběhu.

V příloze


zde

zasíláme informace k provozu ZŠ Klíček ve školním roce 2020/2021, které vycházejí z aktuálních doporučení a nařízení MŠMT. Pevně věříme, že se nám i díky těmto pravidlům společně podaří zvládnout celý školní rok bez větších komplikací.

Školní rok začneme jako tradičně 1. září v 8:30 na školní zahradě u altánu přivítáním prvňáčků. Poté se žáci se svými třídními učiteli odeberou do tříd. Výuka bude ukončena v 10:00. Žáci prvního stupně mohou již první školní den využít školní družinu, která bude v provozu od 10:00 do 18:00. Obědy budou vydávány od 11:30. Žákům, kteří jsou přihlášeni k obědům, ale oběd v úterý nevyužijí, je nutné oběd pro tento den odhlásit.

Ve středu 2. září bude výuka probíhat od 8:30 a ukončena bude dle následujícího harmonogramu navázaného na výdej obědů:

11:30 – výdej obědů pro 1. a 2.tř

11:50 – výdej obědů pro 3. a 4. tř.

12:10 – výdej obědů pro 5. a 6. tř.

12:30 – výdej obědů pro 7.K a 7.R

12:50 – výdej obědů pro 8. a 9. tř.

Od čtvrtka 3. září bude časově výuka probíhat dle rozvrhů jednotlivých tříd.

S pozdravem a přáním krásných posledních prázdninových dnů,

David Havelka

 

10.06.2020

Cykloexpedice 2020 – nové info

Vážení rodiče,

zasílám finální informace k cykloexpedici
zde
, která se uskuteční v původním termínu (7. – 11. 9. 2020). Jsem si vědom doporučení vydaných MŠMT, proto výslovně upozorňuji, že účast na akci je dobrovolná. Ubytovací zařízení mě ujistilo, že akci je možné konat a ubytovací i stravovací prostory splňují veškeré hygienické podmínky vydané ministerstvem zdravotnictví. Epidemiologickou situaci v místě konání expedice konzultujeme s příslušnou hygienickou stanicí.

I přesto, pokud máte jakékoliv důvody zrušit účast Vašeho dítěte, můžete tak učinit u paní hospodářky do 1. 9. 2020 (email: hospodarka@klicek.cz, tel. 602483221) a zaplacená záloha (případně včetně zaplaceného doplatku) Vám bude bez zbytečného odkladu vrácena v plné výši.

Jestliže Váš zájem o cykloexpedici trvá a dosud jste neuhradili doplatek ve výši 1.900,- Kč, uhraďte jej prosím na účet školy 27-4678920247/0100 pod správným variabilním symbolem (číslo rodiny) a zprávou pro příjemce „cyklo“.

Moc děkuji za spolupráci a přeji úspěšný start do nového školního roku,

David Havelka

 

06.05.2020

Informace k obnovení výuky na ZŠ Klíček

Vážení rodiče,
jak jistě víte, vláda přistupuje k uvolňování mimořádných opatření, což se týká také oblasti školství. Dovolte, abych vám touto cestou poděkoval za dosavadní spolupráci v této nelehké době a zároveň sdělil několik důležitých informací, kterak budeme následně postupovat my, ZŠ Klíček.


Od 11.5. 2020 budou moci docházet do školy žáci 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Docházka nebude povinná a bude probíhat ve skupinách max. 15 žáků za dodržení hygienických pravidel, kterými se budeme závazně řídit  (viz. příloha “ ochrana_zdravi_zs). V našem případě se bude jednat o 4 vyučovací hodiny v pondělí a středu vždy od 8:30 do 12:00 (2 hod. Českého jazyka + 2 hod. Matematiky). O náplni hodin budou děti informovat vyučují těchto předmětů tento týden. Jelikož podle platného nařízení MŠMT nelze zařadit žáky docházejících do školní skupiny později než 11.5. 2020, prosím tedy, abyste informovali svého třídního učitele do čtvrtku 7.5. 2020, zda se vaše dítě bude účastnit prezenční výuky ve škole. Toto je nezbytně nutné učinit, abychom mohli podmínky pro prezenční vzdělávání včas a řádně připravit. V případě účasti vašeho dítěte na prezenčním vzdělávání je NUTNÉ ODEVZDAT čestné prohlášení (viz. příloha_čestné_prohlašení).  při prvním příchodu do školy nebo předem zaslat naskenované svému třídnímu učiteli, jinak nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Žáci, kteří se nebudou účastnit prezenčního vzdělávání, budou samozřejmě pokračovat formou domácího vzdělávání jako doposud. V ostatních předmětech bude pokračovat domácí vzdělávání v nezměněné podobě.


Od 25.5. 2020 budou moci docházet do školy žáci 1. stupně (1. – 5. ročník). Docházka nebude povinná a bude probíhat ve skupinách max. 15 žáků za dodržení hygienických pravidel, kterými se budeme závazně řídit (viz. příloha “ ochrana_zdravi_zs). . Jelikož podle platného nařízení MŠMT nelze zařadit žáky docházejících do školní skupiny později než 25.5. 2020, prosím tedy, abyste informovali své třídní učitele do 18.5. 2020, zda se vaše dítě bude účastnit prezenční výuky ve škole. Toto je nezbytně nutné učinit, abychom mohli podmínky pro prezenční vzdělávání včas a řádně připravit, včetně organizace školní družiny. V případě účasti vašeho dítěte na prezenčním vzdělávání je NUTNÉ ODEVZDAT čestné prohlášení (viz. příloha_čestné_prohlašení). při prvním příchodu do školy nebo předem zaslat naskenované svému třídnímu učiteli, jinak nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Žáci, kteří se nebudou účastnit prezenčního vzdělávání, budou samozřejmě pokračovat formou domácího vzdělávání jako doposud.  Výuka bude probíhat každý den od 8:30 do 12:10. Školní družina bude organizována pro jednotlivé skupiny žáků do 16:00. Žáci budou moci chodit na oběd. Nabídka bude omezena na 1 jídlo.


Pro ostatní třídy 2. stupně (6. – 8. třída) stále platí domácí vzdělávání. Od 8. června mohou žáci šestého až 8. ročníku docházet na konzultace. V pondělí se to týká 6.K, v úterý 6.R, ve středu 7.tř. a ve čtvrtek 8. tř. Konzultace začínají v 8.30 a končí ve 13.05.

Co se  týče hodnocení, budeme vycházet z vyhlášky o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020. (viz.příloha Hodnocení žáků). Vezměte prosím v potaz fakt, že všechny tyto informace vycházejí z předpokladu, že se situace bude nadále vyvíjet pozitivním směrem. V případě jakékoliv změny vás budeme bez zbytečného prodlení informovat.
S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví,

 

24.03.2020

Ukončení přijímání přihlášek do 1. třídy

Vzhledem k omezením v souvislosti s šířením koronaviru a také vzhledem k počtu uchazečů překračujícím možnosti přijetí ke vzdělávání do 1. třídy nemůžeme bohužel přijímat další žádosti ke vzdělávání do 1. třídy pro školní rok 2020/2021. Děkujeme za pochopení.

 

16.03.2020

Informace k zápisu do 1. třídy

Vzhledem k současným opatřením proti šíření koronaviru čekáme na stanovisko Ministerstva školství ohledně zápisů do 1. tříd ve šk. roce 2020/2021. Prozatím platí oznámený termín zápisu 1. – 2. 4. 2020. O případné změně Vás budeme bezodkladně informovat.

 

10.03.2020

Žádost o ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy vydá v případě potřeby paní hospodářka po telefonické domluvě.

 

10.03.2020

Přerušení výuky na škole

Vážení rodiče,
od středy 11.3. 2020 je nařízením vlády přerušena výuka na dobu neurčitou na všech stupních škol vyjma mateřských. Toto nařízení se pochopitelně vztahuje i na naši školu.
Jednotliví pedagogové budou Vašim dětem po dobu uzavření školy zasílat učivo a domácí práci z jejich předmětů prostřednictvím Vašeho emailu. Dnes byl vydán pokyn dětem, aby si odnesly domů všechny učebnice, sešity a prac. sešity apod.. Jestliže Vaše dítě dnes chybělo, tyto materiály si vyzvedněte po dohodě s třídním učitelem ve škole.
Ujistěte se prosím, že Vám učivo od vyučujících chodí, a dohlédněte prosím na vypracování zadaných úkolů. V případě, že Vám učivo nepřijde, okamžitě kontaktujte daného vyučujícího (jmeno.prijmeni@klicek.cz).  

Pevně věřím, že nastalou situaci společně zvládneme a výpadek standardní formy vzdělávání touto cestou minimalizujeme.
V případě nových informací Vás budeme bez zbytečného prodlení informovat.

 

Older Posts »Klíček Tv

 
Základní školy